Aktualności

Aktualności 24 maja 2022

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w okresie od 6 czerwca do 7 lipca br. przeprowadzi 19 spotkań polowych organizując II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola. Honorowy patronat nad spotkaniami objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą III […] [+]
Aktualności 17 września 2021

Rejestrowanie gospodarstw w Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

  Na podstawie Umowy Konsorcjum zawartej w lipcu b.r. pomiędzy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wszystkimi Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego tworzona jest Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych. Od 17 września 2021 r. Wojewódzcy Koordynatorzy (jedna osoba w każdym z 16 […] [+]
Aktualności 14 września 2021

Rozwój Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych – sondaż

Tuż przed rozpoczęciem rejestrowania gospodarstw do Krajowej Sieci Gospodarstw Ekologicznych przeprowadzony został, z udziałem doradców z poszczególnych województw, sondaż wśród posiadaczy gospodarstw, które potencjalnie mogą zostać włączone do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych w najbliższych latach. Zebrane zostały informacje od rolników […] [+]
Aktualności 7 września 2021

Zaproszenie do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych ma służyć budowaniu współpracy pomiędzy gospodarstwami demonstracyjnymi a innymi podmiotami, zaangażowanymi w proces transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie. W celu utworzenia Krajowej Sieci i zapewnienia jej funkcjonowania w lipcu b.r. zawiązane zostało Konsorcjum, w skład […] [+]
Aktualności 21 grudnia 2020

Tworzymy pierwsze Lokalne Partnerstwo do spraw WODY!

W ostatnich latach w Polsce odnotowuje się coraz większe wahania temperatur i bardziej widoczne zmiany klimatyczne. Zimy są coraz mniej śnieżne, przez co wiosną w glebie nie ma zapasu wody potrzebnego do rozpoczęcia okresu wegetacyjnego roślin, a w okresie wzrostu opady deszczu są zbyt […] [+]
Aktualności 26 listopada 2020

III edycja naboru wniosków na nawadnianie w gosp. rolnym

Od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020, można składać wnioski na nawadnianie w gospodarstwie rolnym. Pomoc może być przyznana rolnikowi, który: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu […] [+]

Adres

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Kontakt

+48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

© 2022
Wdrożenie: Solmedia.pl