województwo: łódzkie
powiat: wieruszowski
gmina: Lututów
kod i poczta: 98-360 Lututów
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe
inne rodzaje aktywności: Inne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

ul. Nowości 32, 95-006 Bratoszewice
Magdalena Rosiak
m.rosiak@lodr-bratoszewice.pl

797 187 085

Data wpisu 7.02.2022

Uczniowie uczęszczający do szkół o profilu mechanicznym korzystają z dobrze wyposażonych warsztatów, wyposażonych w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Na terenie szkoły znajduje się plac nauki jazdy z którego korzystają uczniowie naszej szkoły. Szkoła zatrudnia instruktorów oraz posiada własne pojazdy do nauki jazdy (samochody osobowe, ciągniki i kombajny). Gospodarstwo, w którym uczniowie odbywają praktyki ma ok 70 ha, prowadza produkcje roślinną i posiadają nowy sprzęt mechaniczny

Szkoła kształci w następujących kierunkach:

  • technik architektury krajobrazu,
  • technik agrobiznesu,
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
  • technik rolnik,
  • technik usług gastronomicznych
  • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych