województwo: opolskie
powiat: krapkowicki
gmina: Komorniki
kod i poczta: 47-364 Komorniki
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, warzywa, inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze, Agroturystyka, Uczestnictwo w tworzeniu krótkich łańcuchach dostaw
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
Krzysztof Wróbel
Główny Specjalista
krzysztof.wrobel@oodr.pl

774 437 104

Data wpisu 29.11.2023

Gospodarstwo znajduje się w miejscowości Komorniki ul. Kościelna 16, 47-364 Komorniki.

Gospodarstwo uczestniczy od 13 lat w Programie Rolnośrodowiskowo – Klimatycznym wariant  Rolnictwo Zrównoważone.  Ze względu na wymogi programu  zasiewy upraw w gospodarstwie to ok 50% zasiew   zbóż  (pszenica  ozima , jęczmień ozimy),   roślin oleiste (rzepak ozimy  ok 25%),  rośliny  wysokobiałkowe groch siewny 25% i ziemniaki , mieszanki strączkowo – zbożowe i inne ok 5% powierzchni zasiewów. Coroczne opracowanie planu nawozowego opartego o analizę  glebową (próby glebowe robione co 3 lata w akredytowanym laboratorium). Środki  ochrony  roślin , również stosowane są po przekroczeniu progu  szkodliwości z  lustracją na polach i stosowane przy pomocy  systemu GPS  w opryskiwaczu, daje to precyzyjne stosowanie – aplikowanie.

W 2022 gospodarstwo wraz z grupą rolników utworzyło grupę producentów rolnych ziarna zbóż i nasion oleistych jako spółdzielnia, gdzie właściciel został wybrany spośród rolników jako prezes .

Gospodarstwo uczestniczy jako członek w grupie działania Krótkich Łańcuchów Dostaw związanych z sprzedażą ziemniaka wczesnego, czosnku i innych płodów rolnych.