województwo: podkarpackie
powiat: Krosno
gmina: Miejsce Piastowe
kod i poczta: 38-455 Głowienka
produkcja roślinna: zboża, oleiste
produkcja zwierzęca: trzoda chlewna
wybrane tematy prezentacji:

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: AGROLIGA
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 9
Dariusz Kamiński
Główny specjalista d.s. przedsiębiorczości i wiejskiego gospodarstwa domowego
dariusz.kaminski@podrb.pl

723 977 393
17 87015 57

Data wpisu 20.09.2021

Gospodarstwo Wioletty i Artura Guzików, Mistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2020 w kategorii Rolnicy, położone w miejscowości Głowienka w powiecie krośnieńskim, jest dobrym przykładem efektywnego wykorzystania funduszy unijnych i sukcesywnego rozwoju w wyniku dywersyfikacji produkcji rolnej. Pan Artur w przejętym po rodzicach w 1998 roku gospodarstwie, stopniowo zwiększał areał, dzierżawiąc i w miarę możliwości dokupując grunty.
W 2003 roku wybudował chlewnię i rozpoczął hodowlę trzody chlewnej w ilości 8 macior i 150 tuczników rocznie. Sukcesywnie zwiększał produkcję, jednak po 2017 roku, kiedy dochodowość była coraz niższa i hodowla stała się mniej opłacalna, podjął decyzję przestawienia produkcji zwierzęcej na roślinną. W chwili obecnej na obszarze o łącznej powierzchni 150 ha prowadzi produkcję roślinną – uprawę zbóż, kukurydzy, rzepaku. Dodatkowo w swojej chlewni ma 4 maciory i 30 tuczników. Lokalny rynek zbytu umożliwia mu sprzedaż mięsa wieprzowego, a odbiorcy hurtowi zabezpieczają kupno zbóż, rzepaku i kukurydzy. Część plonów wykorzystywana jest w gospodarstwie jako pasza dla zwierząt. Na terenie posesji znajdują się magazyny paszowe oraz w pełni wyposażony w nowoczesny sprzęt i ułatwiający prace w gospodarstwie, park maszynowy.
Dzięki dobremu wyposażeniu gospodarstwa w maszyny i sprzęt rolniczy uzyskuje wysokie plony, mając na uwadze gospodarkę przyjazną środowisku. Chętnie współpracuje z firmami rolniczymi i doradczym, stale poszerzając swój zasób wiedzy i umiejętności. Dzięki temu gospodarstwo prowadzone jest nowoczesnymi metodami i osiąga wysokie wyniki ekonomiczne.
W ostatnich latach Pan Artur Guzik wiele inwestował skutecznie sięgając po środki unijne w ramach działań PROW 2014-2020, m.in. utwardził plac wokół budynków gospodarczych, wybudował wiatę na maszyny i powiększył powierzchnię magazynową zakupując silosy zbożowe, zakupił suszarnię do zbóż i kukurydzy. Gospodarstwo należy do liderów osiągając wysokie plony i wyniki finansowe. Gospodarze aktywnie włączają się w życie lokalnej społeczności, uczestniczą w licznych konkursach, zdobywając laury m.in. w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.