województwo: podkarpackie
powiat: leski
gmina: Solina
kod i poczta: 38-623 Bóbrka
produkcja roślinna: warzywa, zioła, miododajne, inne
produkcja zwierzęca: drób, konie, owce, pozostałe przeżuwacze
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: RHD (Rolniczy Handel Detaliczny), :: Sprzedaż bezpośrednia, Agroturystyka, Zagrody edukacyjne w KSGE
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 9
Dariusz Kamiński
Główny specjalista d.s. przedsiębiorczości i wiejskiego gospodarstwa domowego
dariusz.kaminski@podrb.pl

723 977 393
17 87015 57

Data wpisu 31.10.2023

Gospodarstwo Bazyl położone jest we wsi Bóbrka koło Soliny i istnieje już prawie 25 lat. Jego właścicielami są Dorota i Andrzej Kusz, którzy w ramach swojej działalności prowadzą gospodarstwo rolne, agroturystyczne i zagrodę edukacyjną.

Początkowo gospodarze zajmowali się hodowlą owiec rasy wrzosówka, a obecnie głównym profilem gospodarstwa jest hodowla kozy rasy karpackiej, należącej do programu ochrony zasobów genetycznych. Teren gospodarstwa to działka o pow. 0,4 ha z zabudową mieszkalną i gospodarczą oraz 14 ha łąk, lasów i pól uprawnych położonych 470 m n.p.m. na wzgórzu Bazyle.

Pierwsze kozy pojawiły się w gospodarstwie w roku 2015, a po dwóch latach stado liczyło 23 sztuki. Niestety po niespodziewanym ataku wilk pozostały tylko 3. Gospodarze jednak nie poddali się i postanowili odbudować stado. Obecnie liczy ono 25 sztuk.
Przez 8 miesięcy w roku kozy przebywają na wspomnianym wcześniej wzgórzu Bazyle, na położonych wśród lasów ogrodzonych pastwiskach, gdzie mają dostęp do różnego rodzaju roślin, a zwłaszcza ziół, co przekłada się na wyjątkowy smak mleka. Na okres zimowy kozy spędzane są do koziarni, gdzie karmione są sianem, pochodzącym z sąsiadujących z pastwiskami łąk oraz sianokiszonką i owsem. Z pozyskiwanego mleka gospodarze wytwarzają sery kozie na użytek własny i przyjeżdżających do gospodarstwa agroturystycznego gości. W przyszłości zamierzają rozszerzyć produkcję i wejść w Rolniczy Handel Detaliczny. Ponieważ kozy należą do programu restytucji rasy, raz w miesiącu prowadzona jest kontrola mleczności (badanie składu i jakości mleka). Co roku kozy biorą także udział w Krajowej Wystawie Ras Rodzimych, a w roku 2022 jedna z nich otrzymała tytuł czempiona.

Dorota i Andrzej Kusz prowadzą również gospodarstwo agroturystyczne, oferując miejsca noclegowe oraz posiłki oparte na lokalnych produktach i tradycyjnych przepisach, a powracający goście utwierdzają ich w przekonaniu, że otwarty i przyjazny dom sprzyja dobremu wypoczynkowi.

„Bazyl” to także zagroda edukacyjna należąca do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, w ramach której właściciele realizują program „Barwy życia na wsi” dopasowany indywidualnie do wieku i potrzeb grupy. Główną rolę odgrywają w nim kozy, dzięki którym ukazywane jest dzieciom rolnicze oblicze wsi, jako źródło pochodzenia żywności. Gospodarze dzielą się również z uczestnikami swoimi artystycznymi pasjami (bibułkarstwo, garncarstwo i filcowanie wełny owczej) ukazując w ten sposób proces tworzenia rękodzieła ludowego i przekazując wiedzę o edukacji regionalnej.