województwo: pomorskie
powiat: słupski
gmina: Damnica
kod i poczta: 76-231 Damnica
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, warzywa, inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn
Jarosław Cichocki
Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
j.cichocki@podr.pl

797 010 602

Data wpisu 5.06.2022

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce jest jednym z 16 oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych z siedzibą w Słupi Wielkiej. Pierwsze doświadczenia w SDOO Karzniczka,  założono w 1975 roku i były to doświadczenia odmianowe z ziemniakami. Stacji podlegają  trzy Zakłady Doświadczalne Oceny Odmian w: Radostowie, Lisewie i Wyczechach. Prócz wymienionych, jednostkami prowadzącymi doświadczenia są: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Głównymi zadaniami Stacji i podległych jej zakładów jest:

 1. Realizowanie planów badawczo-doświadczalnych Centralnego Ośrodka.
 2. Prowadzenie doświadczeń i ich dokumentowanie, zgodnie z metodykami obowiązującymi w Centralnym Ośrodku.
 3. Koordynacja realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie pomorskim.
 4. Ustalanie list zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa, na bazie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.
 5. Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych.
 6. Prowadzenie usługowej działalności doświadczalnej i działalności rolniczej na areale nie zajętym pod doświadczenia na wysokim poziomie kultury rolnej.

SDOO w Karzniczce  oferuje:

 • wykonanie ścisłych doświadczeń odmianowych dla różnych gatunków roślin uprawnych,
 • wykonanie doświadczeń agrotechnicznych z zastosowaniem różnych nawozów i poziomów nawożenia,
 • wykonanie doświadczeń agrotechnicznych z zastosowaniem środków ochrony roślin,
 • wykonanie doświadczeń agrotechnicznych z zastosowaniem różnych technologii uprawy,
 • doradztwo w zakresie odmianoznawstwa.

ZDOO LISEWO prowadzi badania z roślinami rolniczymi, warzywnymi i ozdobnymi, m.in. takimi jak zboża, buraki cukrowe, rośliny strączkowe, rośliny cebulowe, marchew.

ZDOO RADOSTOWO prowadzi doświadczenia odmianowe między innymi z takimi roślinami jak zboża, rzepak, kukurydza, burak cukrowy, trawy, rośliny strączkowe.

W stacji i podległych jej zakładach odbywają się cykliczne imprezy m.in.:

 • Dni pola
 • Dzień Soi
 • Słupskie Święto Ziemniaka – POKOPKI

Jak również: posiedzenia Zespołu PDO województwa pomorskiego, warsztaty, konferencje i szkolenia.

Link do strony SDOO w Karzniczce