województwo: wielkopolskie
powiat: średzki
gmina: Środa Wielkopolska
kod i poczta: 63-022
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
Michał Głombicki
Specjalista ds. produkcji roślinnej
michal.glombicki@wodr.poznan.pl

61 863 04 27

Data wpisu 18.05.2022

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej prowadzi badania rejestrowe odmian roślin uprawnych przed wpisaniem ich do krajowego rejestru. Są to badania w zakresie odrębności wyrównania i trwałości, wartości gospodarczej odmian oraz dla celów tworzenia list opisowych, a także oceny tożsamości. Zajmuję się również doświadczeniami porejestrowymi i rekomendacją odmian do praktyki rolniczej poprzez listy zalecanych odmian. Ponadto Stacja na polach wyrównawczych prowadzi produkcję towarową