województwo: łódzkie
powiat: Piotrków Trybunalski
gmina: Sulejów/Masłowice/Lućmierz
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, warzywa, zioła, sadownicze, miododajne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

ul. Nowości 32, 95-006 Bratoszewice
Katarzyna Bryk
Gł. Spec. ds. zbóż i oleistych Dział Technologii Produkcji Rolniczej
k.bryk@lodr-bratoszewice.pl

519 646 554

Data wpisu 9.12.2021

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie jest jednym z 16 wojewódzkich oddziałów terenowych
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Łącznie ponad 300 ha w województwie łódzkim

Stacji podlegają dwa zakłady doświadczalne, ZDOO w Lućmierzu i ZDOO w Masłowicach.

W SDOO uprawiane są rośliny rolnicze tj. zboża, kukurydza, rzepak, bobwate i ziemniaki.

W ZDOO w Masłowicach koło Wielunia uprawiane są rośliny sadownicze tj, porzeczka (czarna, czerwona i biała), agrest, borówka amerykańska, świadośliwa, aktinidia, jeżyna, malina i ok 200 odmian truskawek.

W ZDOO w Lućmierzu koło Zgierza uprawiane są głównie warzywa tj papryka, oberżyna, buraki i ziemniaki.