województwo: lubelskie
powiat: Biała Podlaska
gmina: Biała Podlaska
kod i poczta: 21-500 Biała Podlaska
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, sadownicze
wybrane tematy prezentacji:

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Pożowska 8, 24-130 Końskowola
Anna Szymanek
Stażysta specjalista ds. ochrony środowiska
aszymanek@lodr.konskowola.pl

601 713 967

Data wpisu 29.03.2022

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym jest jednym z 16 wojewódzkich oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w województwie lubelskim utworzona została w 1953 roku. Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian podlegają Zakłady Doświadczalne Oceny Odmian: ZDOO Bezek, ZDOO Czesławice, ZDOO Uhnin.

 

Do głównych zadań Stacji i podległych Zakładów należy:

1. Realizowanie planów badawczo-doświadczalnych Centralnego Ośrodka.
2. Prowadzenie doświadczeń i ich dokumentowanie, zgodnie z metodykami obowiązującymi w Centralnym Ośrodku.
3. Koordynacja realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie.
4. Ustalanie list zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa, na bazie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.
5. Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych.
6. Prowadzenie usługowej działalności doświadczalnej i działalności rolniczej na areale nie zajętym pod doświadczenia na wysokim poziomie kultury rolnej.
   
   

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym:

Powierzchnia ogółem 87 ha
Kompleksy przydatności rolniczej gleb:  żytni bardzo dobry, żytni dobry
Klasy bonitacji gleb: IIIB – VI

Uprawiane rośliny:

Zboża, okopowe, bobowate, oleiste, doświadczenia ekologiczne

 
 

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Bezku:

Powierzchnia ogółem 24 ha
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny dobry, pszenny wadliwy, żytni bardzo dobry
Klasy bonitacji gleb: IIIa – IVb
Uprawiane rośliny:

Zboża, okopowe, bobowate, oleiste

 

 

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Czesławicach:

Powierzchnia ogółem 12ha
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry
Klasy bonitacji gleb: II – IIIa

Uprawiane rośliny:

Zboża, okopowe, bobowate, oleiste, sadownicze

 

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Uhninie:

Powierzchnia ogółem: 31 ha
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby, żytnio-łubinowy
Klasy bonitacji gleb: IVa – VI
Uprawiane rośliny:

Zboża, okopowe, bobowate, oleiste

 

 

 

 

Kontakt:

 

COBORU Stacja Doświadczalna w Ciciborze Dużym

Cicibór Duży 80

21-500 Biała Podlaska

sdoo@cicibor.coboru.gov.pl