województwo: opolskie
powiat: krapkowicki
gmina: KRAPKOWICE
kod i poczta: 47-300 KRAPKOWICE
produkcja roślinna: zboża, okopowe, oleiste, warzywa
produkcja zwierzęca: drób
wybrane tematy prezentacji:

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
Krzysztof Wróbel
Główny Specjalista
krzysztof.wrobel@oodr.pl

774 437 104

Data wpisu 1.04.2022

Gospodarstwo znajduje się w miejscowości Ligota 17, 47-300 Krapkowice.

Gospodarstw posiada łączną powierzchnie 560 ha, gdzie poza produkcją roślinną specjalizuje się w chowie brojlera mięsnego w ilości 80.000 szt. oraz uprawą warzyw. Tereny, na których wspólnie prowadzimy działalność rolniczą charakteryzują się glebami lekkimi o piaszczystym podłożu. Wraz z decyzją uprawy warzyw zmuszeni byliśmy zainwestować w system nawadniania. W 2012 r. zakupiliśmy dwie deszczownie szpulowe z działkiem wodnym, każda o wydajności 30m3/h. Dwie studnie głębinowe zasilające deszczownie połączone są rurociągiem z wyjściami hydrantowymi.

 

Struktura zasiewów przedstawia się następująco:

– 220 ha pszenica,
– 100 ha rzepak,
– 30 ha buraki,
– 30 ha ziemniaki,
– 20 ha warzywa (marchew, pietruszka, seler, cebula, buraczek),
– 160 ha kukurydza.

Gospodarstwo specjalizuje się również w hodowli drobiu. W skali roku produkowane jest około 480 tysięcy sztuk brojlerów. Posiada trzy kurniki zdolne do przyjęcia 80 tysięcy kur na jeden rzut.

W technologii uprawy wprowadzono nowoczesny know-how. Istotnym krokiem przyczyniającym się do rozwoju był zakup ciągników z systemem GPS. W roku 2012 zakupiono pierwszy taki ciągnik. Obecnie posiadamy 4 tego typu maszyny. Wymieniono rozsiewacz nawozów, na nowszy typ z systemem GPS oraz możliwością mapowania pól. Maszyna ta przyczyniła się do kolejnego kroku na przód, a mianowicie do wdrożenia map zasobności gleby. Pozwala to na bardzo dokładne dozowanie nawozu, w miejsca gdzie jest on potrzebny oraz zmianę jego dawki, w zależności od miejsca na polu (strefy zasobności).

Od kilku lat korzystamy z programu satelitarnego Climate FieldView, który umożliwia zmienne dawkowanie stosowanego nawozu, poprzez dostępność zdjęć satelitarnych.

Nawozy w gospodarstwach rolnych stanowią równie ważny element odpowiedniego zarządzania, jak właściwe stosowanie środków ochrony roślin. Dzięki użytkowaniu nowoczesnych, skomputeryzowanych rozsiewaczy nawozów możliwe jest precyzyjne i równomiernie rozsiewanie nawóz na glebę. O ilości stosowanych nawozów decyduje mapa zasobności gleb. Mapa ta tworzona jest na podstawie badania próbek glebowych pobieranych z pól uprawnych. Wykorzystywane są urządzenia sensometryczne do badania ilości chlorofilu w roślinach, co pozwala na odpowiednie dobranie dawek nawozów. Ciągniki rolnicze  z rozsiewaczami nawozów pracują na polu, a nawozy w nowoczesnych workach typu big bag dowożone są na pola przy użyciu ładowarki teleskopowej sprzężonej z przyczepą transportującą tego rodzaju worki, a następnie ładowarka wykonuje załadunek worków do rozsiewaczy. Maszyna jaką jest rozsiewacz RAUCH wyposażona jest również w komputer, do którego cyklicznie wgrywane są dane dotyczące gleby. Dane te tworzone są przez wcześniej wspomniane urządzenia służące do jej badania. Dzięki uzyskanym informacją komputer dawkuje wymagane w danym miejscu pola nawozy dostosowane do jakości gleb oraz jej potrzeb nawozowych. Odpowiednia organizacja pracy pozwala na wykonanie wszystkich prac w wyznaczonych terminach. W analizowanym gospodarstwie stosowany jest system rolnictwa precyzyjnego, który racjonalizuje stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin.

Opisywane gospodarstwo rolne ze względu na swoją specyfikę działania oraz na rozległość produkcji do transportu produkowanych przez siebie dóbr wykorzystuje specjalistyczne środki transportu. Towarem najczęściej transportowanym w przedsiębiorstwie są płody rolne w postaci zbóż. W skali roku przewożonych jest około 8.600 ton. Gospodarstwo do przewozu tych towarów wykorzystuje ciągniki rolnicze sprzężone                 z przyczepami ciężarowymi oraz wykonywane są usługi zewnętrznych firm transportowych –świadczących pracę ciągnikami siodłowymi wraz z naczepami ciężarowymi. Przewóz zbóż odbywa się zarówno w kierunku: z pól do magazynów znajdujących się w siedzibie przedsiębiorstwa, jak również z magazynów zbożowych do miejsc ich sprzedaży. Pierwsze działania związane z transportem zbóż wykonywane są na polach, gdzie płody rolne odbierane są od kombajnów zbożowych przy użyciu przyczep przeładowczych w czasie jazdy, nie zakłócając rytmu koszenia, a następnie rozładowywane na przyczepy oraz naczepy ciężarowe.

Omłot wykonywany jest systemicznie, co oznacza, że wszystkie kombajny pracują na jednym polu. Podczas omłotu już w trakcie jazdy odbierane jest zboże na przyczepę przeładowczą, która jest jedynym środkiem transportu jaki porusza się na polu. Przyczepa przeładowuje towar na przyczepy znajdujące się na drodze transportu rolnego. Ładowność tej przyczepy wynosi około 12 ton, a rozładunek trwa około 2 minut. Ważne jest, aby kombajny były opróżniane systematycznie w zależności od pojemności zbiornika ziarna oraz ukształtowania terenu. Najważniejszym celem jest żeby kombajny pracowały efektywnie         i wykonywały omłotu na jak największej powierzchni (oczywiście minimalizując straty).

Ochrona roślin w gospodarstwie rolnym odgrywa kluczową rolę, nowoczesne technologie w ochronie roślin znacząco wpływają na wzrost plonów. Stosując najnowsze technologie maszyny odpowiednio dobierają dawki stosowanych środków ochrony roślin.    Ciągniki oraz maszyny posiadają specjalistycznie wąskie koła ograniczające uszkodzenie roślin w czasie przemieszczania się ścieżkami agrotechnicznymi na polu. Opryskiwacze wyposażone są w komputer, dzięki któremu maszyna inteligentnie dozuje dawkę oprysku. Urządzenia pozwalają na wykonywanie precyzyjnych oprysków oraz zapewniają bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo podczas wykonywania zabiegów na polach, gdzie konieczne jest kilkukrotne napełnianie opryskiwacza pracuję ciągnik rolniczy z cysterną zawierającą wodę oraz środki ochrony roślin. Powodem użytkowania dodatkowego ciągnika jest ograniczenia wykonywania niepotrzebnych transportów ciągnikami sprzężonymi z opryskiwaczami oraz zwiększenie ich wydajności podczas prac polowych. Cysterna wypełniona wodą ma pojemność 25 tyś. litrów, co pozwala na uzupełnienie do pełna dwukrotnie trzech opryskiwaczy. W cysternie transportującej wodę na pole znajduje się również schowek, w którym transportowane są odpowiednio zabezpieczone środki ochrony roślin. Dowożona na pole woda znacząco przyśpiesza pracę oraz zapewnia maksymalne wykorzystanie maszyn.

Najnowszym zakupem jest siewnik punktowy Vederstad, przeznaczony do precyzyjnego siewu buraków cukrowych, rzepaku, kukurydzy i soi. Siewnik posiada nabudowany sterownik GPS co pozwala na zmienną normę wysiewu nasion w zależności od potencjału pola oraz wyłączanie sekcji na klinach, aby unikać nakładek siewu. Pozwala to znacznie zaoszczędzić ilość zużytego materiału siewnego np. w rzepaku ilość wysianych nasion to 1,2 kg a nie 2,8 kg.

Analizując stosunek zapotrzebowania oleju napędowego do wykonanej pracy można wnioskować, że nowsze ciągniki są znacznie bardziej ekonomiczne oraz ekologiczne. Starsze ciągniki pracujące w gospodarstwie pomimo wykorzystywania najnowszych w czasach ich produkcji technologii i systemów charakteryzują się wyższym spalaniem paliwa. Ciągniki te nie posiadają systemów inteligentnego zarzadzania mocą, które znacząco obniża spalanie takich pojazdów. Ważnym aspektem jest również brak technologii GPS oraz złączy ISOBUS odpowiadających za komputeryzację maszyn. Wiek maszyn oraz ilości przepracowanych godzin sprawia, że ciągniki te zaczynają być coraz mniej niezawodne, a koszty ich napraw coraz wyższe. W dzisiejszych czasach, kiedy dąży się do minimalizacji posiadanych ciągników oraz ich maksymalnego wykorzystania aspekt niezawodności staje się bardzo ważny. Gospodarstwo stale się rozwija i dokonuje zakupu nowych gruntów co sprawia, że technologia maszyn również się zmienia i bardzo często wymiana wyeksploatowanej maszyny skutkuje zakupem nowej, najczęściej większej. Zakup nowych ciągników deklarujących się większą mocą umożliwiłby wykonanie większej ilości pracy w krótszym czasie oraz pozwolił na prężniejszy rozwój gospodarstwa.