województwo: pomorskie
powiat: gdański
gmina: Przywidz
kod i poczta: 83-047 Borowina
produkcja roślinna: miododajne
produkcja zwierzęca: inne
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: Sprzedaż bezpośrednia, Agroturystyka
wybrane tematy prezentacji:

Inne

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn
Jarosław Cichocki
Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
j.cichocki@podr.pl

797 010 602

Data wpisu 17.11.2022

„Dolina Miodu” to rodzinne gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji certyfikowanego miodu kaszubskiego oraz innych produktów pszczelich (w sprzedaży bezpośredniej).  Powierzchnia gospodarstwa to 4,24 ha.  Teren „Doliny Miodu” zajmują łąki kwietne, które są pożytkiem dla pszczół, innych owadów i zwierząt oraz częstym tłem do sesji fotograficznych. W gospodarstwie prowadzona jest również  działalność agroturystyczna.

Właściciele gospodarstwa kierują się zachowaniem bioróżnorodności, siejąc oraz sadząc rodzime gatunki roślin miododajnych w oparciu o gospodarkę ekologiczną. W siedlisku znajdują się zadrzewione miejsca, stanowiące naturalna ostoję dla pszczół oraz zarybiony staw, służący również jako zbiornik retencyjny.

Gospodarstwo jest zasilane odnawialnym źródłem energii (fotowoltaika), a odpady są segregowane. Część z nich (odpady organiczne) poddawana jest na miejscu kompostowaniu, zasilając przydomowy ogród.

Jednym z miejsc, cieszącym się ogromnym zainteresowaniem osób odwiedzających gospodarstwo, jest domek do uloterapii. Goście mogą skorzystać w nim z terapii dźwiękiem, polem magnetycznym wytwarzanym przez pszczoły oraz z inhalacji powietrzem ulowym (bez bezpośredniego kontaktu z pszczołami). Jest to niezwykła atrakcja dla osób doceniających zdrowotne właściwości pszczół i substancje przez nie wytwarzane.

Gospodarstwo i jego Właściciele są posiadaczami licznych nagród i wyróżnień m.in I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2021 w kategorii “Zagroda”.

Strona internetowa gospodarstwa