województwo: śląskie
powiat: częstochowski
gmina: Kłomnice
kod i poczta: 42-270 Garnek
produkcja roślinna: warzywa, zioła, inne
produkcja zwierzęca: pozostałe przeżuwacze
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i konwencjonalne zwierzęta
inne rodzaje aktywności: Agroturystyka, Inne
wybrane tematy prezentacji:

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

Inne

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa Oddział w Bielsku- Białej ul. gen. M. Boruty- Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko- Biała
Agnieszka Kurcius
Specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska
a.kurcius@odr.net.pl

792 275 002,
33 827 34 49

Data wpisu 7.12.2021

Ekologiczne gospodarstwo „Niezapominajka” powstało w 2011r. i znajduje się w miejscowości Garnek w powiecie częstochowskim. Prowadzone jest przez Państwa Elżbietę i Mirosława Ślęzak, którzy prowadzą produkcję rolniczą na 30 ha. W gospodarstwie prowadzona jest ekologiczna produkcja roślinna. Dodatkowo prowadzona jest mała agroturystyka oraz różnego rodzaju warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Gospodarstwo jest jednym z podmiotów wpisanych do „Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego”.

Od 2016 r. gospodarstwo specjalizuje się w uprawie topinamburu, który sprzedawany jest głównie za pośrednictwem internetu osobom indywidualnym oraz restauracjom, które ukierunkowane są na przygotowanie dań ekologicznych. W czasie pandemii, kiedy to restauracje zostały zamknięte i spadła sprzedaż zdecydowano o innym przeznaczeniu topinamburu. Nadwyżki tego warzywa przeznaczono do konsumpcji w prowadzonej przez gospodarzy Pizzerii, a także rozpoczęto warsztaty dla dzieci i dorosłych pn. „Ekologiczna uprawa i przetwórstwo topinamburu”. Z uwagi na popularność warsztatów z topinamburu, zdecydowano o rozszerzeniu oferty edukacyjnej. Stąd w 2021r. obsiano 0,5 ha gruntów rolnych ostropestem, a po zbiorach rozpoczęto warsztaty pn. „Tłoczenie ekologiczne oleju na zimno”. Mimo trwającej pandemii, warsztaty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego gospodarze planują w 2022r. zasadzić na 0,5 ha lawendę, jednocześnie poszerzając tematykę warsztatów, głównie w zakresie ekologii. Z uwagi na utrzymywane w gospodarstwie zwierzęta prowadzone są także warsztaty edukacyjne dla najmłodszych pn: „Ścieżka mleka” i „Ścieżka jaja”.

Oprócz prowadzenia gospodarstwa właściciel bierze czynny udział w pracach organizacji pozarządowych pełniąc znaczące funkcje. Do nich zaliczamy:

Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych woj. Śląskiego –prezes

Lokalna Grupa Działania „Razem na Wyżyny” – członek rady programowej

Wspólnota Samorządowa powiatu Częstochowskiego – członek zarządu

Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie w Kłomnicach – członek zarządu

Stowarzyszenie  „Razem dla Garnka” – członek zarządu.

Natomiast gospodarstwo brało udział w wielu konkursach i zdobyło następujące nagrody:

III miejsce w X Wojewódzkim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2017 roku w kategorii Ekologiczne Gospodarstwo Towarowe,

I miejsce w XI Wojewódzkim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2018 roku w kategorii Ekologia Środowiskowa,

II miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie na najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2021 roku w woj. śląskim.

A na pytanie, jaka jest różnica między konwencją a ekologią, Gospodarz odpowiada pytaniem: „Czym się różni woda czysta od brudnej – jedną i drugą można pić, ale po co?”

 

Działania związane z demonstracjami prowadzone w 2022r:

Tradycyjnie oprócz warsztatów realizowanych dla dzieci szkolnych w gospodarstwie prowadzone są również zajęcia dla grup zorganizowanych. Odbyły się m.in. szkolenia wyjazdowe realizowane przez Łódzki oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

W dniach 14-16 października 2022r. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wyjazd studyjny pn. „Zagroda edukacyjna – dobry przykład dywersyfikacji działalności rolniczej na terenach wiejskich”. W ramach wyjazdu odwiedzano zagrody edukacyjne województwa śląskiego w tym m.in. Gospodarstwo Agroturystyczne „Niezapominajka” należącą do Państwa Ślęzak.

Szczegółową relację z wyjazdu można znaleźć na Facebooku Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid03t1qVhyhTHAy8g7NirWLM3snsSNjc6UfLQSNs7XJ14aQrdDkz167XLBMDPRDiYI&id=100063628867521

Ponadto 19 października 2022r. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego odwiedził wspomnianą Zagrodę Edukacyjną w ramach wyjazdu studyjnego pn: „Gospodarstwa demonstracyjne jako źródło innowacyjności, współpracy i transferu wiedzy na obszarach wiejskich”. Szkolenie wyjazdowe realizowane było ze środków Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Aby zapoznać się z relacją z wyjazdu warto odwiedzić strony :

http://sir.odr.net.pl/gospodarstwa-demonstracyjne-jako-zrodlo-innowacyjnosci-wspolpracy-i-transferu-wiedzy-na-obszarach-wiejskich-relacja-z-operacji-2/  oraz

https://www.czwa.odr.net.pl/54-kategoria/dzialy/dzia%C5%82-rolnictwa-ekologicznego-i-ochrony-%C5%9Brodowiska/5335-gospodarstwa-demonstracyjne-jako-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-innowacyjno%C5%9Bci,-wsp%C3%B3%C5%82pracy-i-transferu-wiedzy-na-obszarach-wiejskich-relacja-z-wyjazdu.html