województwo: śląskie
powiat: bielski
gmina: Porąbka
kod i poczta: 43-354 Czaniec
produkcja roślinna: zboża, warzywa, inne
produkcja zwierzęca: bydło mleczne, drób
gospodarstwa ekologiczne: wyłącznie ekologiczna produkcja roślinna
inne rodzaje aktywności: :: Sprzedaż bezpośrednia, Agroturystyka
wybrane tematy prezentacji:

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Inne

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa Oddział w Bielsku- Białej ul. gen. M. Boruty- Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko- Biała
Agnieszka Kurcius
Specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska
a.kurcius@odr.net.pl

792 275 002,
33 827 34 49

Data wpisu 21.10.2021

Gospodarstwo przez wiele lat prowadzone było przez Panią Marię Sordyl. Natomiast obecnym właścicielem jest Pani Barbara Sordyl-Lipnicka, która kontynuuje prowadzenie certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego posiadającego ponad dwudziestoletnią tradycję. Pierwszy atest producenta zdrowej żywności uzyskano w 1996 roku, a Gospodarzom przyświeca idea prowadzenia gospodarstwa w harmonii z naturą. Na powierzchni około 3 hektarów prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca. Uprawiane są zboża, warzywa i owoce, hodowane jest bydło oraz utrzymywany jest drób.

Z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne (podnóże Beskidu Małego) prowadzona jest również działalność agroturystyczna. Goście mają okazję zobaczyć jak prowadzi się uprawy ekologiczne, nauczyć się rozpoznawania nasion tradycyjnych rodzajów i gatunków roślin  warzywniczych, doskonalić wiedzę z zakresu ekologicznych metod prowadzenia ogrodu, a także zakupić produkty z gospodarstwa.

Gospodarstwo może poszczycić się osiągnięciami/wyróżnieniami w konkursach na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” oraz „ Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne”

Gospodarstwo uczestniczyło w kilku prestiżowych konkursach i zdobyło następujące nagrody:

– I miejsce w województwie śląskim w Ogólnopolskim Konkursie Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne kategoria „ekologia-środowisko” 2008r.

– II miejsce w wojewódzkim konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2015r. w kategorii „ekologia-środowisko”

– II miejsce w XIII Wojewódzkim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne w 2021 r.

W 2022r.gospodarstwo otrzymało II miejsce w województwie śląskim w konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne.  Szczegóły dotyczące edycji konkursu w 2022r. można znaleźć na stronie:

https://czwa.odr.net.pl/54-kategoria/dzialy/dzia%C5%82-rolnictwa-ekologicznego-i-ochrony-%C5%9Brodowiska/5281-konkurs-najlepsze-gospodarstwo-ekologiczne-rozstrzygni%C4%99ty.html

W 2023r. gospodarstwo otrzymało I miejsce w wojewódzkim konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne. 

Ponadto w 2023r. w gospodarstwie w ramach poddziałania 1.2. ” Wsparcie projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” i działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” założono obiekt demonstracyjny „Warzywa”, który dwukrotnie odwiedziło 135 uczestników szkolenia/demonstracji. 

Szczegółowe informacje dotyczące wizyt demonstracyjnych można znaleźć pod linkami:

https://czwa.odr.net.pl/55-kategoria/dzialy/demonstracje-ekolog/5788-wsparcie-dla-projekt%C3%B3w-demonstracyjnych-i-dzia%C5%82a%C5%84-informacyjnych-relacja-z-demonstracji-ekologicznej-warzywa%E2%80%93-pierwsze-spotkania.html  oraz

https://czwa.odr.net.pl/55-kategoria/dzialy/demonstracje-ekolog/5868-wsparcie-dla-projekt%C3%B3w-demonstracyjnych-i-dzia%C5%82a%C5%84-informacyjnych-relacja-z-demonstracji-ekologicznej-warzywa-%E2%80%93-drugie-spotkania-oraz-podsumowanie-demonstracji.html