województwo: małopolskie
powiat: gorlicki
gmina: Sękowa
produkcja zwierzęca: bydło mięsne, trzoda chlewna
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca
inne rodzaje aktywności: :: MLO (produkcja marginalna, lokalna i ograniczona), :: RHD (Rolniczy Handel Detaliczny), :: Sprzedaż bezpośrednia
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

Inne

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
Marta Rymarczyk
Specjalista Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
marta.rymarczyk@modr.pl

12 285-21-13 wew. 254

Data wpisu 29.12.2021

Gospodarstwo pana Marcina Wójcika położone jest w Beskidzie Niskim.

Jest to gospodarstwo ekologiczne zajmujące się hodowlą bydła mięsnego rasy limousine. Obecnie utrzymuje około 30 matek w stadzie podstawowym. Powierzchnia gospodarstw to ok. 96 ha, z czego 82 ha to użytki zielone, a pozostałe to lasy i zadrzewienia. Produkcja prowadzona jest w oparciu o pasze własne, naturalne użytki zielone charakteryzujące się bardzo dużą bioróżnorodnością. Znajduje się tu wiele roślin chronionych, liczne gatunki dzikiego ptactwa i jeleniowatych. Mięso z gospodarstwa jest sprzedawane na Targu Pietruszkowym w Krakowie i Bio Bazarze w Warszawie.

W gospodarstwie realizowane są praktyki z zakresu agroleśnictwa. Agroleśnictwo to zrównoważony sposób użytkowania ziemi, w którym wykorzystywana jest wiedza z zakresu rolnictwa i leśnictwa, w celu zoptymalizowania efektów ekonomicznych i ekologicznych produkcji żywności przy równoczesnej produkcji biomasy drzewnej. Znajdziemy tu przeciwwietrzne zadrzewienia pasowe. Na pastwiskach sadzone są stare odmiany drzew owocowych (jabłoni i gruszy), a wokół kwater żywopłoty z głogu jednoszyjkowego stanowiące barierę dla wypasanych zwierząt. Zadrzewienia pełnią funkcję ochronną, biocenotyczną i produkcyjną. Stanowią też schronienie dla wypasanego bydła.

Rolnik realizuje w swoim gospodarstwie różne projekty we współpracy z ośrodkami naukowymi takimi jak IUNG w Puławach, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku.