województwo: małopolskie
powiat: nowotarski
gmina: Jabłonka
kod i poczta: 34-480 Jabłonka
produkcja roślinna: zboża
produkcja zwierzęca: bydło mięsne
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

Rolnictwo precyzyjne

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
Marta Rymarczyk
Specjalista Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
marta.rymarczyk@modr.pl

12 285-21-13 wew. 254

Data wpisu 7.07.2023

Gospodarstwo pana Jana Łyś położone jest tuż przy granicy
ze Słowacją, w powiecie nowotarskim, w gminie Jabłonka.
Jest to gospodarstwo ekologiczne zajmujące się hodowlą bydła mięsnego rasy Salers. Wielkość stada mięsnego obejmuje 154 sztuki bydła mięsnego, w tym 111 sztuk objętych kontrolą użytkowości mięsnej; 60 krów matek, w tym 35 szt. pod kontrolą użytkowości
i z pełnym pochodzeniem, 45 jałówek i 30 byczków objętych oceną, 17 cieląt, 2 buhaje rozpłodowe. Powierzchnia gospodarstwa to 29 ha własnych, z czego 3 ha to grunty orne przeznaczone pod uprawę traw oraz 150 ha dzierżawionych, na których znajdują się głównie trwałe użytki zielone. Większość łąk jest pochodzenia naturalnego. Na obszarze 6 ha GO dzierżawionych uprawiana jest mieszanka żyta z wyką lub owies. Zwierzęta w okresie od maja do listopada utrzymywane są całodobowo na pastwisku. Pastwisko podzielone jest na 5 kwater głównych, liczących od 5 do 20 ha, ogrodzonych pastuchem elektrycznym. Dodatkowo wyposażone w poidła rynnowe, do których świeża, bieżąca woda dostarczana jest systemem ciśnieniowym zasilanym ze studni głębinowych. Gospodarstwo dysponuje również zbiornikami do retencjonowania wody wykorzystywanej w przypadku suszy. Na obszarze kwater znajdują się także polowe, drewniane stoły paszowe służące
do zadawania pasz dodatkowych, np. siana czy sianokiszonki.
W sezonie zimowym zwierzęta przebywają w lekkiej, drewnianej oborze wolnostanowiskowej oraz w dwóch wiatach. Żywienie letnie oparte jest o pasze własne i naturalne użytki zielone, uzupełniane sianem, a w okresie zimowym o sianokiszonkę z traw łąkowych, siano łąkowe oraz GPS z owsa i mieszanki żyta z wyką.
W żywieniu stosuje się lizawki solne.