województwo: lubelskie
powiat: włodawski
gmina: Hanna
kod i poczta: 22-220 Hanna
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, warzywa, zioła
produkcja zwierzęca: drób
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, Doświadczenia, prace badawcze, Uczestnictwo w tworzeniu krótkich łańcuchach dostaw
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Pożowska 8, 24-130 Końskowola
Anna Szymanek
Stażysta specjalista ds. ochrony środowiska
aszymanek@lodr.konskowola.pl

601 713 967

Data wpisu 27.04.2023

 

Robert Kuryluk i Monika Styczek-Kuryluk

Gospodarstwo ekologiczne Roberta Kuryluka i Moniki Styczek-Kuryluk położone jest we wsi Holeszów w gminie Hanna w powiecie włodawskim, we wschodniej części województwa lubelskiego.

Metodami ekologicznymi gospodarstwo prowadzone jest od 1995 roku. W roku 1996 gospodarstwo otrzymało pierwszy atest Stowarzyszenia EKOLAND, obecnie jest certyfikowane przez jednostkę AGRO BIO TEST Sp. z o.o. Całkowita powierzchnia gospodarstwa wynosi 33 ha. Grunty orne zajmują 24 ha, łąki – 5 ha, a lasy i niewielki przydomowy sad – pozostałe 4 ha. Gospodarstwo jest ukierunkowane na produkcję warzyw, takich jak: dynia bezłuskowa, dynia hokkaido, fasola czerwona red kidney. Przy produkcji dyni bez łuskowej wykorzystywany jest kompletny park maszynowy, w którego skład wchodzą: siewnik punktowy, specjalistyczne pielniki, pług do spychania dyń, kombajn do młócenia, płuczka do pestki, suszarnia, czyszczalnia oraz zaplecze do pakowania. Oprócz tego uprawiane są zboża: orkisz, żyto, gryka, ziemniaki oraz motylkowate – seradela z owsem. W roku 2014 do uprawy wprowadzono kozłka lekarskiego. Obecnie gospodarstwo dysponuje kompletną linią technologiczną do obróbki kozłka lekarskiego. W gospodarstwie jest niewielkie stado kur niosek, liczące około 30 sztuk. Produkty gospodarstwa są sprzedawane do hurtowni i przetwórni ekologicznych oraz sklepów specjalistycznych z żywnością BIO w kraju. Część produktów trafia również do kontrahentów za granicą. Obecnie dobrze rozwija się sprzedaż bezpośrednia i współpraca z kooperatywami spożywczymi. Od kilku lat gospodarstwo uczestniczy w inicjatywie Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie.  Gospodarstwo istnieje w bazie gospodarstw edukacyjnych w których studenci EUL mogą odbywać praktyki zawodowe kształcąc się w zawodzie rolnik ekologiczny. www.eulgrzybów.pl  W roku 2018 na bazie gospodarstwa utworzona została firma EGR Styczek-Kuryluk.  Główna działalność firmy to przetwórstwo i sprzedaż produktów rolnictwa ekologicznego.  www.styczek-kuryluk.pl

O gospodarzach:

 

Robert Kuryluk,  z wykształcenia leśnik, oprócz pracy w gospodarstwie udziela się społecznie działając w organizacjach pozarządowych. Jako doświadczony rolnik ekologiczny Robert udziela się też podczas różnorodnych spotkań branżowych, m.in. w targach BioFach w Norymberdze, w seminarium Dobre Żniwa w Grzybowie, konferencjach OMF organizowanych przez EkoConnect w Warszawie, targach Natura Food w Łodzi, itp. Poza tym Robert działa w Stowarzyszeniu EKOLAND.  www.ekoland-lubelski.pl Współorganizuje wyjazdy studyjne dla rolników ekologicznych do polskich i zagranicznych gospodarstw.

Monika Styczek-Kuryluk,  jest absolwentką SGGW – specjalizacja rolnictwo ekologiczne. Swoje doświadczenia w sektorze rolnictwa ekologicznego zdobywała dzięki pracy w różnych organizacjach pozarządowych – pracowała w IFOAM EU Group – międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego z siedzibą w Brukseli, czy Heifer International Polska – amerykańskiej organizacji prowadzącej proekologiczne i edukacyjne projekty dla lokalnych społeczności i rolników na całym świecie oraz w pracy administracyjno-organizacyjnej, m.in. w Biurze Rolnym Ambasady Amerykańskiej w Warszawie. Praktykowała też na kilku gospodarstwach ekologicznych w kraju i za granicą. W 2014 roku Monika założyła własną organizację pozarządową: Fundację Mała Wielka Zmiana  www.malawielkazmiana.pl , dzięki której prowadzi działania na rzecz rozwoju sektora. W gospodarstwie Monika zajmuje się m.in. prowadzeniem rozmów z zagranicznymi kontrahentami, nawiązywaniem kontaktów zagranicznych oraz organizacją sprzedaży bezpośredniej.