województwo: mazowieckie
powiat: piaseczyński
gmina: Tarczyn
kod i poczta: 05-555 Rembertów
produkcja roślinna: sadownicze
gospodarstwa ekologiczne: wyłącznie ekologiczna produkcja roślinna
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: RHD (Rolniczy Handel Detaliczny)
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Bożena Krześniak
Główny specjalista
b.krzesniak@cdr.gov.pl

22 729 66 34 do 38,
wew. 249

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
Agnieszka Janiec
Główny specjalista
agnieszka.janiec@modr.mazowsze.pl

663 270 058
lub 48/332 39 73

Data wpisu 20.03.2024

Rodzinne gospodarstwo założone około 1860 roku w Rembertowie – gmina Tarczyn. Gospodarstwo położone jest 30 kilometrów na południe od Warszawy. Profesjonalna produkcja sadownicza została tu wprowadzona w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Od lat siedemdziesiątych jest to gospodarstwo zajmujące się wyłącznie produkcją sadowniczą – uprawą czereśni, wiśni, śliw, gruszy i jabłoni. Praktyki rolnictwa ekologicznego zostały wdrożone w całym gospodarstwie w 2016 roku. Pierwsze certyfikaty ekologiczne zostały wydane w 2018 roku. Gospodarstwo posiada także tereny nieprodukcyjne takie jak: las, staw, trwałe użytki zielone oraz zadrzewienia śródpolne.

Świeże owoce pochodzące z gospodarstwa sprzedawane są w ramach sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego. Odbiorcami są hurtownie produktów ekologicznych, sklepy (zarówno sieci marketów jak i małe sklepy spożywcze), kooperatywy spożywcze i klienci indywidualni. Owoce przeznaczone dla przemysłu sprzedawane są do przetwórni w kraju i za granicą. Sprzedaż jest także prowadzona z wykorzystaniem serwisów i stron internetowych, zarówno zewnętrznych jak i konsorcjów w których gospodarstwa uczestniczą w programie Krótkich Łańcuchów Dostaw.

W ramach poszerzenia oferty dla klientów właściciele gospodarstwa z własnych owoców  produkują soki owocowe w opakowaniach szklanych bądź bag-in-box. Niekiedy ofertę uzupełniają inne proste przetwory.

Właściciel gospodarstwa Pan Hubert Filipiak jest bardzo mocno zaangażowany w propagowanie i promocję rolnictwa ekologicznego. Promuje swoją działalność występując w telewizji i udzielając wywiadów w różnych mediach. W swoim gospodarstwie przyjmuje także szkoły i przedszkola, upowszechniając w ten sposób wiedzę o produkcji żywności ekologicznej, krzewiąc wiedzę przyrodniczą – w której specjalizuje się jako absolwent Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie.

Za swoją działalność odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi medalem “Zasłużony dla rolnictwa” 2019 r. W swoim regionie właściciel gospodarstwa wygrał w plebiscycie “Rolnik roku 2020”.