województwo: zachodniopomorskie
powiat: kamieński
gmina: Świerzno
kod i poczta: 72-405 Świerzno
produkcja roślinna: zboża, strączkowe
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Inne

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Barzkowice 2; 73-134 Barzkowice
Małgorzata Jędrzejek
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pyrzycach
m.jedrzejek@zodr.pl

693 503 208

Data wpisu 18.08.2023

W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna. Powierzchnia upraw wynosi około 240 ha. Uprawiamy pszenicę ozimą – głównie odmiany jakościowe, np. Euforia (prowadzimy próby polowe innych odmian np. w 2022 r: Moschus, LG Keramik, Findus). Uprawiamy jęczmień ozimy (odmianę: Melia, Titus). W każdym sezonie testujemy kilkanaście odmian rzepaku ozimego i kukurydzy na ziarno. Dzięki temu możemy dopasować najlepsze odmiany do naszych warunków klimatyczno-glebowych. Od niedawna poszerzyliśmy nasz dział produkcji o trawy nasienne. Produkcja ukierunkowana jest na technologie bezorkową. Aktualnie porównujemy na naszych polach różne technologie uprawy, takie jak uprawa bezorkowa tradycyjna, uproszczona, technologie Strip-Till, czy ostatnio Opti-Till.

 

Kierując się latami doświadczeń stosujemy rozwiązania dopasowane klas bonitacyjnych gleb. Przewaga uprawy bezorkowej zwiększa biologiczną aktywność i żyzność gleb, ponadto dostarcza jej składników mineralnych i próchnicy.

 

Uprawiamy rzepak w trzech technologiach:

  1. Siew w ściernisko- siew bezpośredni,
  2. Uprawa bezorkowa- nieuproszczona,
  3. Uprawa bezorkowa- uproszczona Strip- Till

Testujemy nowatorską technologię z Anglii pierwszą  w województwie zachodniopomorskim. W przyszłości planujemy zakup siewnika do siewu bezpośredniego.

 

Technologia Strip-Till to również ułożone zgodnie ze sztuką zmianowanie. Z zachowaniem liczby póli struktury zasiewów stosujemy czteropolowe(rzepak, zboża, bobowate/kukurydza, zboża) i trzyplonowe (rzepak, zboża, zboża) płodozmiany. Właściwe następstwo po sobie roślin pozwala na ograniczenia chorób i szkodników. Siejemy również poplony (bobik z owsem i facelią).

 

Stosujemy technologię mikrodawek w ochronie roślin. Racjonalne stosowanie tych środków wpływa na przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin i zredukowanie kosztów produkcji. ŚOR stosujemy odpowiadanie środki w minimalnym stężeniu, dające gwarancję maksymalnej skuteczności zabiegu przy najbardziej dogodnych warunkach aplikacji.

Posiadamy mapy zasobności gleb, planowania i aplikacji środków oraz nawożenia, który stanowi niezbędny element pozwalający na wykonywanie czynności w ramach rolnictwa precyzyjnego. Stosujemy nawożenia precyzyjne azotu, fosforu i potasu.

 

Zastosowanie rolnictwa precyzyjnego w moim gospodarstwie tworzy kompleksowy system technologii, który dostosowuje się do zmiennych warunków na poszczególnych polach uprawnych.