województwo: podlaskie
powiat: kolneński
gmina: Turośl
kod i poczta: 18-525 Turośl, powiat kolneński, woj. podlaskie
produkcja roślinna: zboża, inne
produkcja zwierzęca: bydło mleczne
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: uprawa konserwująca

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

:: Innowacyjne metody renowacji TUZ

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo Wawrzyńce 64 18-210 Szepietowo
Ewelina Szmurło
sp.ds. hodowli i chowu bydła w PODR Szepietowo
eszmurlo@odr-szepietowo.pl

795-590-773

Data wpisu 16.12.2022

Gospodarstwo rodzinne Państwa Dąbrowskich zajmuje powierzchnię 14,54 ha użytków rolnych, nastawione jest na hodowlę bydła mlecznego i produkcję mleka ekologicznego.

Od 2013 r. gospodarstwo zarejestrowane jest w systemie rolnictwa ekologicznego. W skali zasiewów dominują trwałe użytki zielone. W niewielkiej ilości uprawia się co jakiś  mieszankę zbożową jako element zmianowania oraz wsiewkę traw, a także ziemniaki i warzywa z przeznaczeniem do gospodarstwa domowego.

Stado podstawowe stanowi 14 szt. krów, przy średniej wydajności ok. 5000 l mleka. Mleko jest sprzedawane do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, w jakości ekologicznej, gdzie jest wykorzystywane do produkcji ekologicznego nabiału.

Gospodarstwo stosuje tradycyjne, sprawdzone metody produkcji przy hodowli bydła, jak i przy uprawie roli. Posiada do tego wystarczająco ilość maszyn i narzędzi rolniczych.

Gleby w gospodarstwie należą do V i VI klasy bonitacyjnej, właściciel systematycznie wykonuje analizę gleby i na podstawie uzyskanych wyników stosuje wapnowania dopuszczonymi w rolnictwie ekologicznym nawozami wapniowymi.

Zwierzęta przy sprzyjających warunkach pogodowych przez cały sezon od wiosny do jesieni przebywają w ciągu dnia na użytkach zielonych, w pozostałym czasie w oborze bezściółkowej, uwięziowej.

W oborze nacisk kładziony jest na porządek, dzięki czemu mleko spełnia wysokie standardy. Nadzór nad gospodarstwem pełni jednostka certyfikująca. Ponadto co miesiąc przeprowadzana jest kontrola gospodarstwa przez podmiot skupujący mleko

 

Demonstracja w 2022 r. Agrotechnika żyta – siew zagęszczony. Temat uzgodniono z opiekunem naukowym dr hab. Krzysztof Jończyk z Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG w Puławach.

Pole doświadczalne zlokalizowano w miejscowości Stare Rakowo gm. Mały Płock, powiat Kolneński, woj. Podlaskie, adres demonstracji w aplikacji mapy google 53⁰35′ 21⁰99′. Klasy bonitacyjne znajdujących się tam gleb to  V oraz VI, przedplonem na obiekcie była kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę, w 2021 r. na działce zastosowano wapnowanie. Wiosną 2022 r. zastosowano nawożenie organiczne w postaci obornika – bydło mleczne. Gospodarstwo w którym prowadzona jest demonstracja posiada aktualny certyfikat gospodarstwa ekologicznego.

Obiekt doświadczalny stanowią dwa pola w układzie pasowym o szerokości ok. 30 m, pomiędzy nimi znajduje się ścieżka przejazdowa o szerokości ok. 0,5 m. Zabiegi uprawowe które zastosowano to orka pożniwna w dniu 22.09.2022, bronowanie za pomocą agregatu polowego w dniu 30.09.2022 i wysiew nasion w dniu 01.10.2022 za pomocą zestawu siewnik+ agregat

Pole nr 1 – zastosowano optymalną normę wysiewu tj. 171 kg/ha, na polu nr 2 zastosowano zwiększono normę wysiewu o  12 % tj. 191,5 kg/ha. Zaobserwowano początek wschodów w dniu 06.10.2022 r. Z kolei pełnia wschodów na plantacji nastąpiła w dniu 10.10.2022. W sezonie jesiennym 2022 rolnik nie stosował na plantacji nawożenia mineralnego.

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo

Łukasz Okurowski

e-mail: lokurowski@odr-szepietowo.pl

tel. 48 502 477 916