województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Bydgoszcz
gmina: Lubicz
kod i poczta: 87-126 Gronowo
produkcja roślinna: zboża, okopowe
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Rolnictwo precyzyjne

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Minikowo, 89-122 Minikowo
Agnieszka Urbańska
Starszy specjalista ds. zbóż i roślin oleistych i pastewnych
agnieszka.urbanska@kpodr.pl

723 331 084

Data wpisu 4.12.2023

Gospodarstwo współpracuje z licznymi firmami wspierającymi rolnictwo. Przy ich pomocy prowadzi poletka doświadczalne nowych odmian zbóż i ziemniaków. Dodatkowo testowane są nowe środki ochrony roślin. W celu zwiększenia zysku ekonomicznego z prowadzonych upraw rolnik doświadczalnie stosuje zróżnicowane nawożenie mineralne i naturalne. Gospodarstwo nastawione jest na propagowanie postępu biologicznego w dziedzinie produkcji roślinnej. Wzorem do naśladowania jest także prowadzona przez rolnika zautomatyzowana produkcja trzody chlewnej. Przy tym wszystkim rolnik utrzymuje obejście w nienagannym porządku, a zagroda stanowi bezpieczne miejsce pracy.

Demonstracja, która będzie zrealizowana w gospodarstwie w 2023 r. dotyczyć będzie plantacji ozimin. Hodowle Roślin Smolice, Danko i Strzelce zaprezentują  6 odmian pszenicy ozimej.

Tematyka realizowana podczas demonstracji w gospodarstwie to: integrowana ochrona roślin, bilansowanie nawożenia azotem i fosforem, monitoring występowania agrofagów oraz postęp biologiczny przy wykorzystaniu nowych odmian pszenicy ozimej cechujących się większą odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne a także udoskonalonych pod względem walorów smakowych.

Gospodarstwo kompleksowo wyposażone jest w park maszynowy niezbędny przy prowadzonej produkcji roślinnej. W najbliższej perspektywie czasowej planuje wymianę kombajnu zbożowego na nowy.

Rolniczka planuje gospodarować przy zastosowaniu nowości postępu biologicznego.