województwo: łódzkie
powiat: poddębicki
gmina: Zadzim
kod i poczta: 99-232 Zadzim
produkcja roślinna: zboża, oleiste
inne rodzaje aktywności: Usługi rolnicze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: uprawa konserwująca

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: AGROLIGA
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

ul. Nowości 32, 95-006 Bratoszewice
Magdalena Rosiak
m.rosiak@lodr-bratoszewice.pl

797 187 085

Data wpisu 23.08.2023

Gospodarstwo Michała Godzińskiego Zadzim 13, 99-232 Zadzim

Wielkość 45 ha. Prowadzona jest uprawa pszenicy i kukurydzy oraz rzepaku. Gospodarstwo prowadzi również usługi dla rolników w zakresie siewu i zbioru kukurydzy i rzepaku.  W gospodarstwie jest suszarnia więc rolnicy mogą skorzystać z dodatkowej usługi jaką jest dosuszanie ziarna kukurydzy.

Od początku swojej działalności bardzo ściśle gospodarstwo pana Godzińskiego współpracuje z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Współpraca polega na organizowaniu pokazów i szkoleń dla rolników w zakresie prezentacji najnowszych maszyn i urządzeń do działalności rolniczej (kombajny, siewniki, suszarnia). Pan Godziński bierze aktywny udział w targach rolniczych gdzie prezentuje swój dorobek.

W 2021 roku GR pana Godzińskiego było nagrodzone w konkursie Agroliga 2021 w kategorii FIRMA.