województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: rypiński
gmina: Rypin
kod i poczta: 87-500 Rypin
produkcja roślinna: zboża, okopowe, inne
produkcja zwierzęca: bydło mleczne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Inne

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Minikowo, 89-122 Minikowo
Agnieszka Urbańska
Starszy specjalista ds. zbóż i roślin oleistych i pastewnych
agnieszka.urbanska@kpodr.pl

723 331 084

Data wpisu 1.09.2023

Gospodarstwo Państwa Barbary i Mariusza Żytowieckich znajduje się w miejscowości Stawiska w powiecie rypińskim. Razem z żoną  gospodarują na ponad 20 ha. Uprawiają głównie kukurydzę, zboża oaz rośliny paszowe (na zielonkę i kiszonkę). Oprócz produkcji roślinnej posiadają bydło mleczne ponad 36 krów, charakteryzujące się wysoką wydajnością-posiada Certyfikat Wydajności nr 71 z PFHBiPM Region Oceny Bydgoszcz.

Gospodarstwo w bieżącym roku skorzystało z kilku ekoschematów: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi oraz dobrostan zwierząt. Jest w trakcie realizacji interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznej PS WPR 2023-2027 (rolnictwo zrównoważone). Prowadzony jest u niego FDN.

Gospodarze aktywnie współpracują  z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i w związku z tym 31 sierpnia 2023 roku został zorganizowany na terenie ich gospodarstwa Powiatowy Dzień Kukurydzy. Na powierzchni 3 ha zostały zaprezentowane 42 odmiany kukurydzy pochodzące z 7 różnych firm nasiennych. Podczas spotkania rolnicy mogli zapoznać się z charakterystyką odmian oraz wysłuchać wykładu na temat: „Żywienie bydła w oparciu o kiszonkę z kukurydzy” poprowadzony przez dr hab. Zbigniewa Podkówkę-wykładowcę z Politechniki Bydgoskiej.  Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.