województwo: śląskie
powiat: cieszyński
gmina: Goleszów
kod i poczta: 43-440 Goleszów
produkcja roślinna: zboża, inne
produkcja zwierzęca: bydło mleczne, trzoda chlewna
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: MLO (produkcja marginalna, lokalna i ograniczona), Doświadczenia, prace badawcze, Inne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: AGROLIGA
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa Oddział w Bielsku- Białej ul. gen. M. Boruty- Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko- Biała
Agnieszka Kurcius
Specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska
a.kurcius@odr.net.pl

792 275 002,
33 827 34 49

Data wpisu 10.06.2022

Gospodarstwo Państwa Renaty i Marcina Sikora zlokalizowane jest w miejscowości Goleszów w powiecie cieszyńskim. Jest to gospodarstwo konwencjonalne, którego powierzchnia ogółem wynosi 120 ha, z czego 55 ha stanowią grunty własne, reszta to grunty dzierżawione.

Państwo Sikora gospodarują na glebach klasy III i IV.

W produkcji roślinnej dominują uprawy takie jak: kukurydza na kiszonkę oraz na ziarno, zboża- pszenica ozima, jęczmień ozimy oraz owies, a także trawy na gruntach ornych i TUZ.

Obok produkcji roślinnej w gospodarstwie prowadzona jest również produkcja zwierzęca, której dominującym kierunkiem jest hodowla bydła mlecznego.

Pogłowie bydła mlecznego ogółem to 180 sztuk, z czego 85 sztuk stanowią krowy mleczne. Aktualnie występuje również 25 sztuk jałówek cielnych, a pozostałe sztuki należą do niższych klas technologicznych. Oprócz hodowli bydła mlecznego gospodarze prowadzą również hodowlę trzody chlewnej, której pogłowie ogółem wynosi 60 sztuk.

W gospodarstwie występuje nowoczesna obora wolnostanowiskowa, w której znajdują się m.in. robot do podgarniania paszy, stacja paszowa, czochradło automatyczne, system wykrywania rui oraz system zarządzania siarą, a także wanna do kąpieli racic. Oprócz wysokiego standardu prowadzonej produkcji zwierzęcej, również produkcja roślinna jest na wysokim poziomie, gdyż oparta jest na precyzyjnych technologiach.

W gospodarstwie prowadzone jest również przetwórstwo oraz sprzedaż MOL, wyrób i sprzedaż produktów wędliniarskich, nieprzetworzonego mięsa, a także wyrobów garmażeryjnych.

Ponadto w gospodarstwie prowadzone są praktyki dla uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu. Natomiast sami dysponenci gospodarstwa współpracują również z jednostkami badawczymi/ firmami, głównie w zakresie prowadzenia doświadczeń (pole doświadczalne w uprawie kukurydzy). Występuje również współpraca z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Warto zaznaczyć, że gospodarstwo korzystało również z programów pomocowych tj. „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” oraz „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami”.

Ponadto Pan Marcin Sikora otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień m.in.

– Złoty Kłos- w 2018r;

– Pionier Nowych Technologii-2019r- WIALAN;

Rolnik Roku 2020- I miejsce w województwie śląskim;

– Mistrzowie Agro 2020-Dziennik Zachodni;

– Wyróżnienie za najlepszą oborę pod względem indeksu ekonomicznego w rasie HF odmiany HO i RW w woj. śląskim- 2022r;

– Srebrną Odznakę Zasłużony dla województwa śląskiego – 2022r.

Oprócz tego Pan Marcin pełni wiele funkcji społecznych.

Jest Przewodniczącym Powiatowej Rady Śląskiej Izby Rolniczej, Wice-Prezesem Śląskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Członkiem Rady Nadzorczej- OSM Włoszczowa, a także Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Hodowców Bydła i Producentów Mleka Ziemi Cieszyńskiej.

Gospodarstwo Państwa Renaty i Marcina Sikora, w tym zbiór traw do produkcji sianokiszonki można zobaczyć wchodząc na poniższy filmik zamieszczony na kanale YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=FEHUHIPy4wk

Warto również podkreślić, że jest to gospodarstwo rolne z tradycjami rolniczymi, gdyż prowadzone było wcześniej przez dziadków, a następnie rodziców Pana Marcina.

 

Działania związane z demonstracjami prowadzone w 2022r:

 

W dniu 14. września 2022r. gospodarstwo Państwa Sikorów zostało odwiedzone w ramach zorganizowanego przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wyjazdu studyjnego pn: „Gospodarstwa demonstracyjne jako źródło innowacyjności, współpracy i transferu wiedzy na obszarach wiejskich”.  W ramach szkolenia zostały poruszone tematy związane m.in. z prowadzoną w gospodarstwie produkcją zwierzęcą, jak również z innowacyjną formą sprzedaży stosowaną przez właścicieli gospodarstwa. Szkolenie wyjazdowe realizowane było ze środków Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Aby zapoznać się z relacją z wyjazdu warto odwiedzić strony :

http://sir.odr.net.pl/gospodarstwa-demonstracyjne-jako-zrodlo-innowacyjnosci-wspolpracy-i-transferu-wiedzy-na-obszarach-wiejskich-relacja-z-operacji/

 

https://czwa.odr.net.pl/54-kategoria/dzialy/dzia%C5%82-rolnictwa-ekologicznego-i-ochrony-%C5%9Brodowiska/5276-gospodarstwa-demonstracyjne-jako-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-innowacyjno%C5%9Bci,-wsp%C3%B3%C5%82pracy-i-transferu-wiedzy-na-obszarach-wiejskich-relacja-z-wyjazdu-studyjnego.html

Dnia 02.lutego 2024 roku w Warszawie w hotelu Marriott odbyła się uroczysta Gala Finałowa XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku.

Jej laureatami  i zdobywcami tytułu „ROLNIK-FARMER ROKU” w kategorii: gospodarstwa o działalności wielokierunkowej zostali Państwo Renata i Marcin Sikorowie.  Gospodarstwo Państwa Sikorów zostało zgłoszone do konkursu przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie- wybrane przez Panią Kierownik PZDR w Cieszynie p. Elżbietę Borejzę. 

https://czwa.odr.net.pl/54-kategoria/dzialy/dzia%C5%82-rolnictwa-ekologicznego-i-ochrony-%C5%9Brodowiska/6057-gospodarstwo-nale%C5%BC%C4%85ce-do-krajowej-sieci-gospodarstw-demonstracyjnych-laureatem-xxx-edycji-konkursu-rolnik-farmer-roku.html