województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: braniewski
gmina: Braniewo
produkcja zwierzęca: inne
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: Sprzedaż bezpośrednia
osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: Nasze Kulinarne Dziedzictwo
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

ul Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
Rodian Pawłowski
Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli trzody chlewnej
rodian.pawlowski@w-modr.pl

695 550 460

Data wpisu 20.01.2022

Gospodarstwo Pasieczne „Miody Wigor” prowadzone przez Pana Piotra Wawryszczuka znajduje się w miejscowości Rogity, w powiecie braniewskim, na terenie Zielonych Płuc Polski. Obecnie pasieka to ok. 150 uli. Rolnik posiada pracownię pszczelarską wyposażoną w nowoczesny, niezbędny sprzęt potrzebny do pozyskiwania miodu.

Duże obszary leśne, duże powierzchnie upraw oraz brak jakiegokolwiek przemysłu pozwalają pozyskiwać miody nieskażone o bardzo wysokim stopniu czystości, Gospodarstwo zajmuje się pozyskiwaniem produktów takich jak miód, pyłek kwiatowy, propolis, pierzga oraz wosk pszczeli. Wytwarza również miód kremowany.  Rodzinna tradycja pszczelarska sięga 1905 roku. Nabyta od tego czasu wiedza oraz doświadczenie przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Zamiłowanie i pasja do pszczół pozwala na pozyskiwanie miodów najwyższej jakości.

Członek sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle od 10 grudnia 2019 roku.