województwo: opolskie
powiat: namysłowski
gmina: Wilków
kod i poczta: 46-115
produkcja roślinna: zboża, okopowe, oleiste
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: AGROLIGA
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
Krzysztof Wróbel
Główny Specjalista
krzysztof.wrobel@oodr.pl

774 437 104

Data wpisu 4.03.2022

Gospodarstwo rodzinne

Barbara i Zdzisław Załoga, Maria i Mariusz Załoga

 

Bukowie, gm. Wilków, pow. namysłowski

 

Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

Nagrodzone kategorie: produkt, proces, organizacja, marketing

 

Gospodarstwo rodzinne o powierzchni blisko 419 ha, w tym 122,80 ha dzierżawy. Profil produkcji roślinny. Uprawiane są: pszenica ozima, pszenżyto ozime, kukurydza na ziarno, rzepak ozimy. Produkcja towarowa w 2015 roku wyniosła ponad 1 379 ton zbóż, 1 710 ton kukurydzy mokrej, ponad 452 tony rzepaku ozimego. Gospodarstwo posiada magazyn płaski o powierzchni 1200 m2, 4 silosy zbożowe o poj. 300 ton każdy, suszarnię nasion o jednorazowym zasypie 20 ton, czyszczalnię nasion, zespół przenośników umożliwiający mechaniczny załadunek, halę na maszyny o pow. 1000 m2 z warsztatem naprawczym, magazyn paliw, wagę przejazdową, utwardzony i wybrukowany plac manewrowy. Budynki gospodarcze i magazynowe są nowe. Ponadto, gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesne, precyzyjne i wysokowydajne maszyny i urządzenia rolnicze.

Skorzystało z dofinansowania do zakupu maszyn z PROW 2004-2006 z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, dzięki czemu zakupiono kombajn zbożowy, dwa ciągniki rolnicze o mocy 220 i 115 kM. Z PROW 2007-2013 zakupiono 4 przyczepy o poj. 14 ton, agregat uprawowo-siewny, mulczer, siewnik do siania kukurydzy.

Gospodarstwo stosuje nowoczesne technologie uprawy roli, siewu, nawożenia i ochrony roślin. Od kilku lat na części powierzchni prowadzi bezorkową uprawę roli, wykorzystuje własne poletka doświadczalne dla potrzeb selekcji odmianowej materiału siewnego.

Gospodarstwo posiada nowoczesną sterowaną komputerowo linię technologiczną do całego procesu suszenia, czyszczenia, magazynowania i automatycznego załadunku płodów do sprzedaży oraz ich ważenia w gospodarstwie. Pozwala to na sprzedaż wysokiej jakości produktu bezpośrednio odbiorcom zagranicznym.

Na potrzeby gospodarstwa rolnego i domowego zamontowano kolektory słoneczne. Gospodarstwo zamierza w najbliższej przyszłości zainstalować panele fotowoltaiczne na budynkach gospodarstwa oraz wprowadzić nową gałąź produkcji w postaci uprawy co najmniej 50 ha ziemniaków odmian przemysłowych, wybudować przechowalnię ziemniaków, zmieniając w ten sposób strukturę produkcji i powiększając swoją ofertę towarową. W gospodarstwie prowadzona jest rachunkowość zarządcza Polski FADN. Gospodarstwo spełnia wszystkie unijne Normy i Wymogi Wzajemnej Zgodności (cross-compliance).