województwo: pomorskie
powiat: nowodworski
gmina: Stegna
kod i poczta: 82-103 Stobiec
produkcja roślinna: inne
gospodarstwa ekologiczne: wyłącznie ekologiczna produkcja roślinna
inne rodzaje aktywności: Usługi rolnicze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

:: Innowacyjne metody renowacji TUZ

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn
Jarosław Cichocki
Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
j.cichocki@podr.pl

797 010 602

Data wpisu 21.03.2022

Gospodarstwo rodzinne „Ciasnocha Family Farms”

Gospodarstwo rodzinne zlokalizowane na Żuławach Wiślanych. W posiadaniu współwłaścicieli gospodarstwa jest obecnie ok. 730 ha użytków rolnych.

700 ha to łąki trwałe, na których produkuje się wysokiej jakości siano. Jest one sprzedawane na runku krajowym jak również eksportowane do Niemiec, Norwegii i Holandii.

Pozostałe 30 ha to uprawa certyfikowanej, ekologicznej koniczyny czerwonej na nasiona.

Gospodarstwo posiada nowoczesny park maszynowy m.in. włóki, kosiarki, przetrząsacze, prasy kostkujące, który jest sukcesywnie rozbudowywany i modernizowany. Właściciele oferują również usługi rolnicze dla innych gospodarstw rolnych.

Przy zbiorze siana wykorzystuje się amerykański system HayBoss, do dozowania środków konserwujących w prasach kostkujących. Przy stałym monitorowaniu wilgoci zbieranej masy, funkcji znakowania bel oraz mapowania pól modułem GPS, system HayBoss umożliwia bezpiecznie belowanie do poziomu wilgoci wynoszącego 28%, przekładając się wzrost wydajności zbioru, poprawę jakości produkowanej paszy oraz generując większe zyski z jej produkcji. Zebrane siano magazynowane jest w halach lub stertach przykrytych folią i sukcesywnie sprzedawane.

Właściciele „Ciasnocha Family Farms” są mocno zaangażowani w promocję rolnictwa regeneratywnego w Polsce, działając na rzecz złagodzenia zmian klimatycznych. W gospodarstwie wdrażane są praktyki zatrzymywania dwutlenku węgla w glebie oraz poprawy stanu gleb. Realizowane są programy rolnośrodowiskowe oraz rolnictwo ekologiczne. Członkowie rodziny aktywnie działają w organizacji European Carbon Farmers, uczestniczą w Europejskim Partnerstwie Innowacji na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI) oraz programie Horyzont 2020.