województwo: pomorskie
powiat: Gdańsk
gmina: Starogard Gdański
kod i poczta: 83-209 Godziszewo
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, oleiste, miododajne, inne
produkcja zwierzęca: bydło mięsne
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn
Jarosław Cichocki
Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
j.cichocki@podr.pl

797 010 602

Data wpisu 6.12.2023

Gospodarstwo Państwa Plotta jest położone w malowniczej kociewskiej wsi Trzcińsk, koło Starogardu Gdańskiego. Historia gospodarstwa sięga już 120 lat. Gospodarowanie metodami ekologicznymi rozpoczęto w 2005 roku. Od 2018, część gruntów została przejęta przez Pana Jana, który wspólnie z rodzicami prowadzi ekologiczne gospodarstwo rodzinne. Obecnie całe gospodarstwo zajmuje około 140 ha, z czego połowa należy do Pana Jana.

Okolice Trzcińska na Kociewiu nie obfitują w dobre ziemie. W gospodarstwie dominują gleby słabe, piaszczysto-gliniaste o klasie bonitacyjnej IVb i V, dlatego dużą ich część zajmują użytki zielone. Struktura upraw jest przede wszystkim podporządkowana hodowli zwierząt, która stanowi główne źródło dochodu gospodarstwa. W okresie 2005-2014 w gospodarstwie utrzymywano ekologiczną trzodę chlewną, w nowatorskim systemie wypasowym z przeznaczeniem na eksport. Niestety, pojawienie się na terenie Polski, w 2014 roku afrykańskiego pomoru świń (ASF) zakończyło możliwość eksportu czego skutkiem była likwidacja hodowli świń. Świnie zostały zastąpione przez bydło mięsne. Dodatkowo,  zazwyczaj około 30% gruntów zajmują ekologiczne uprawy nasienne: koniczyna czerwona, pszenica, owies oraz łubin.

Będąc w gospodarstwie zauważa się niezwykłą dbałość o stan użytków rolnych. Pomimo braku stosowania herbicydów, wygląd pól nie odbiega od upraw konwencjonalnych, a w wielu przypadkach je przewyższa. Z podobną troską dba się również o nieprodukcyjne elementy  środowiska, oczka wodne, zadrzewienia, strefy buforowe, miedze itp. – sprzyjające prowadzonej produkcji ekologicznej  Liczne zadrzewienia i zakrzaczenia są schronieniem dla hodowanych zwierząt np. w upalne dni, zapewniając równocześnie pożytek dla owadów pożytecznych.

W gospodarstwie prowadzone są liczne doświadczenia i demonstracje związane z systemem produkcji ekologicznej. Realizowano w nim, między innymi, dwa duże projekty, „Baltic Deal” oraz „Beras Implementation”. W ramach doświadczeń prowadzi się różne uprawy, m.in. we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy (projekt współpraca „Pradawne ziarno”) oraz Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim pod opieką naukową prof. Józefa Tyburskiego, doświadczenia w produkcji soi, pszenicy, owsa, łubinu, kukurydzy i rzepaku.

Gospodarstwo było dwa razy wyróżniane w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Polsce.