województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: działdowski
gmina: Płośnica
produkcja roślinna: zboża
produkcja zwierzęca: bydło mleczne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

Rolnictwo precyzyjne

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: AGROLIGA
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

ul Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
Rodian Pawłowski
Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli trzody chlewnej
rodian.pawlowski@w-modr.pl

695 550 460

Data wpisu 29.07.2022

Gospodarstwo Państwa Trąmpczyńskich położone  w miejscowości Wielki Łęck w powiecie działdowskim to prężnie rozwijające się gospodarstwo rodzinne prowadzące produkcję zwierzęcą i roślinną. Produkcja zwierzęca skupiona jest na produkcji mleka i hodowli krów mlecznych w ilości 70 krów dojnych oraz odchowie opasów. Uprawy z przeznaczeniem na pasze prowadzone są na powierzchni około 70 ha.

Młody gospodarz, chętnie korzysta z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie modernizacji i wsparcia dla młodych rolników wprowadzając do produkcji nowoczesne rozwiązania. Pan  Piotr udostępnia także swoja pola w zakresie demonstracji polowych w ramach działalności nieupowszechnieniowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Chętnie dzieli się szeroką wiedzą w zakresie prowadzonych produkcji w swoim gospodarstwie.

Pan Piotr w 2020 roku zwyciężył w Olimpiadzie wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i bhp, organizowanej przez Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Olsztynie.