województwo: zachodniopomorskie
powiat: kamieński
gmina: Golczewo
kod i poczta: 72-410 Mechowo
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, oleiste, miododajne
produkcja zwierzęca: bydło mięsne, drób, konie, owce, inne
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i konwencjonalne zwierzęta
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: AGROLIGA
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Barzkowice 2; 73-134 Barzkowice
Małgorzata Jędrzejek
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pyrzycach
m.jedrzejek@zodr.pl

693 503 208

Data wpisu 12.02.2024

Gospodarstwo znajduje się w Mechowie, gm. Golczewo.  Pan Andrzej prowadzi je od roku 1980.

Powierzchnia upraw na dzień dzisiejszy wynosi około 166 ha. W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca. Część gospodarstwa objęta jest certyfikacją przez jednostkę certyfikującą w Pile.  Obecnie 75 ha jest gruntami ekologicznymi, na których uprawiane są zboża takie jak: pszenżyto ozime, pszenica, żyto, łubin, rzepak, mieszanki zbożowe oraz gorczyca.

Gospodarz sprzedaje produkty na podstawie umowy kontrakcyjnej, ale też pewna ilość produktów trafia do odbiorców indywidualnych.

w roku 2020 Pan Andrzej skorzystał z działań modernizacja gospodarstw rolnych (MGR). Dzięki temu powiększył swój park maszynowy i zakupił ciągnik rolniczy, opryskiwacz, kosiarkę, bronę talerzową i ładowacz.

Gospodarz zajmuje się także chowem i hodowlą zwierząt takich jak bydło mięsne, alpaki, kuce, konie, owce kameruńskie, drób ozdobny. Posiada również pszczoły.