województwo: mazowieckie
powiat: miński
gmina: Kałuszyn
kod i poczta: 05-310 Kałuszyn
produkcja roślinna: zboża, strączkowe
produkcja zwierzęca: bydło mięsne
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca
inne rodzaje aktywności: Inne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Bożena Krześniak
Główny specjalista
b.krzesniak@cdr.gov.pl

22 729 66 34 do 38,
wew. 249

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
Agnieszka Janiec
Główny specjalista
agnieszka.janiec@modr.mazowsze.pl

663 270 058
lub 48/332 39 73

Data wpisu 16.02.2022

Gospodarstwo Pana Andrzeja Abramowskiego położone jest w dolinie rzeki Witówka, w Gminie Kałuszyn. Powierzchnia gospodarstwa to 40 hektarów użytków rolnych, z czego połowę stanowią użytki zielone. W strukturze zasiewów dominują zboża. Dodatkowo rolnik wysiewa rośliny strączkowe oraz mieszanki strączkowo – zbożowe. Produkty roślinne wykorzystywane są głównie w gospodarstwie – jako pasza dla zwierząt.

W gospodarstwie utrzymywane jest bydło mięsne rasy Limousine. Stado liczy 40 sztuk krów mamek, od których odchowuje się cielęta i sprzedaje w wieku do 1 roku.

Zarówno produkcja roślinna jak i zwierzęca prowadzona jest metodami ekologicznymi, a certyfikat  rolnictwa ekologicznego gospodarstwo posiada od 2008 r. Bydło utrzymywane jest w systemie wolnostanowiskowym. Zwierzęta mają nieograniczony dostęp do pastwisk w okresie letnim, a w okresie zimowym do wybiegu. Na pastwiskach znajdują się wodopoje, wyposażone w poidła pastwiskowe, paśniki i karmiki dla cieląt do  paszy treściwej.

Gospodarstwo posiada również niezbędny park maszynowy, którego ważnym elementem jest czyszczalnia nasion, która pozwala na odpowiednie przygotowanie materiału siewnego (co w rolnictwie ekologicznym ma ogromne znaczenie).

Ponadto gospodarstwo wykorzystuje energię ze źródeł odnawialnych tj. panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne do podgrzewania wody.

Modernizacja gospodarstwa odbywa się przy wsparciu funduszy unijnych w ramach PROW.

Gospodarstwo Pana Andrzeja Abramowskiego dwukrotnie uczestniczyło w Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego, jak również w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanym przez KRUS.

Właściciel gospodarstwa chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi rolnikami, studentami i uczniami, którzy odwiedzają jego gospodarstwo.

 

Swoją pasję rolnik przekazał kolejnemu pokoleniu. Syn Pana Andrzeja – Jarosław również prowadzi gospodarstwo ekologiczne, korzystając z rad i doświadczeń ojca.