województwo: mazowieckie
powiat: płocki
gmina: Bielsk
kod i poczta: 09-230 Bielsk
produkcja roślinna: zboża, oleiste
produkcja zwierzęca: bydło mleczne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: AGROLIGA
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Bożena Krześniak
Główny specjalista
b.krzesniak@cdr.gov.pl

22 729 66 34 do 38,
wew. 249

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
Agnieszka Janiec
Główny specjalista
agnieszka.janiec@modr.mazowsze.pl

663 270 058
lub 48/332 39 73

Data wpisu 28.11.2022

Rodzinne gospodarstwo Państwa Umińskich zlokalizowane jest w powiecie płockim. Powierzchnia gospodarstwa wynosi około 250 ha, z czego 96 ha to grunty własne, pozostałe stanowią dzierżawę. W gospodarstwie dominują gleby klasy bonitacyjnej IVa i IVb. Grunty orne zajmują powierzchnię około 230 ha, a trwałe użytki zielone 10 ha. W strukturze zasiewów dominują rośliny wykorzystywane jako pasza dla bydła: kukurydza na kiszonkę i ziarno, zboża, lucerna, trawy z motylkowymi, ale również rzepak.

Głównym kierunkiem działalności rolniczej w gospodarstwie jest produkcja mleka. Pogłowie bydła wynosi 320 sztuk, z czego stado podstawowe liczy 200 krów o średniej rocznej wydajności 9600 litrów. Do udoju wykorzystywane są 3 roboty. Obora jest nowoczesna, wyposażona w roboty do podawania paszy, do czyszczenia rusztów oraz czochradła.

Wszystkie osiągnięcia gospodarstwa są zasługą Państwa Anety i Adama. Wiedza wspierana doświadczeniem, połączone z młodością i nowoczesnością – to przepis na sukces. Gospodarstwo Państwa Umińskich otrzymało tytuł Wicemistrza województwa mazowieckiego w kategorii Rolnik” w Ogólnopolskim Konkursie AGROLIGA 2017. Państwo Umińscy zostali również finalistami XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU.