województwo: wielkopolskie
powiat: Poznań
gmina: Kostrzyn
kod i poczta: 62-025
produkcja roślinna: zboża, okopowe, oleiste, warzywa, inne
inne rodzaje aktywności: Usługi rolnicze, Inne
wybrane tematy prezentacji:

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

Inne

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
Michał Głombicki
Specjalista ds. produkcji roślinnej
michal.glombicki@wodr.poznan.pl

61 863 04 27

Data wpisu 16.11.2023

Gospodarstwo rolne Arkadiusza Kubackiego charakteryzuje się uprawą cebuli. Nastawione jest na rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań takich jak mapowanie pól. Dużą częścią działalności jest wykonywanie usług dla lokalnych rolników. Pan Arkadiusz posiada nowoczesny park maszynowy. Brał udział w wielu wystąpieniach między innymi podczas Dnia Przedsiębiorcy Rolnego, w którym brał udział w debacie nt. możliwości rozwoju usług w rolnictwie.