województwo: podlaskie
powiat: suwalski
gmina: Raczki powiat suwalski
kod i poczta: 16-420 Raczki
produkcja roślinna: zboża, inne
produkcja zwierzęca: bydło mleczne, bydło mięsne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

:: Innowacyjne metody renowacji TUZ

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo Wawrzyńce 64 18-210 Szepietowo
Łukasz Mioduszewski
Główny specjalista ds. użytków zielonych w dziale Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
lmioduszewski@odr-szepietowo.pl

86 275 89 16

Data wpisu 27.07.2022

Uprawy rolnicze(pomocniczo – struktura upraw): Kukurydza na ziarno-     13,91 ha,

                                                                                    Kukurydza na kiszonkę- 54,14 ha,

                                                                                   Trawy na GO-                   24,51 ha,

                                                                                   TUZ-                                   91,21 ha,

                                                                                   Pszenica jara-                   16,16 ha,

Użytki rolne: 199,93 ha,   TUZ: 91,21 ha – 45,62%,   GO: 108,72 ha – 54,38%,

Prezentacja w gospodarstwie demostracjnym

  1. Nowa obora bezściołowa, wolnostanowiskowa: 1920 m2 , legowiska dla krów mlecznych- 175 szt, kojce dla krów zasuszonych i jałówek wysokocielnych- 30 szt, 2 aparaty czochrające, 1 robot sprzątający, serwer zbierający i prowadzący monitoring do aplikacji: zużycie i przeżuwanie paszy przez krowę, wystąpienie rui, inseminacji i wycielenia krowy, wydajność reprodukcyjna i stan zdrowia krów, pomiar komórek somatycznych u krów,
  2. Hala udojowa karuzelowa(Fullwood) z odzyskiem ciepła z mleka – 22 stanowisk udojowych,
  3. Kojce i klatki dla cieląt, mobilny automat do odpajania cieląt o poj. 150 litrów,
  4. Paszowóz samozaładowczy firmy Strautman o 16,0 m3,
  5. Cykl przygotowania paszy dla krów mlecznych samozaładowczym wozem paszowym,
  6. Oborowy dobrostan krów mlecznych z całodobowym produkcjnym cyklem utrzymania krów w oborze o ilości 175 sztuk krów mlecznych,
  7. Cykl udoju krów mlecznych w hali udojowej w czasie udoju,
  8. Instalacja fotowoltwiczna podzielona dla budynków gospodarczych i budynku mieszkalnego,