województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Świątki
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, oleiste
produkcja zwierzęca: owce
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i konwencjonalne zwierzęta
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, Uczestnictwo w tworzeniu krótkich łańcuchach dostaw
wybrane tematy prezentacji:

Formy wspólnego gospodarowania

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

ul Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
Rodian Pawłowski
Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli trzody chlewnej
rodian.pawlowski@w-modr.pl

695 550 460

Data wpisu 27.09.2021

Katarzyna i Daniel Maliccy mieszkają w miejscowości Komalwy, w gminie Świątki.

Powierzchnia gospodarstwa – 370 ha

Pan Daniel zajmuje się produkcją roślinną, a Pani Katarzyna zwierzęcą ( od 2019 Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Owiec i Kóz).

Wśród upraw dominują pszenica i rzepak,  sieją również kukurydzę na ziarno i kiszonkę, jęczmień, owies, żyto oraz bobik.

Na powierzchni ok. 100 ha prowadzona jest uprawa ekologiczna – łubin, bobik, żyto i pszenica.

Produkcja zwierzęca – hodowla owiec rasy kamienieckiej.

Stado składa się z 900 szt. owiec (wiosną ok 1300 szt.), 360 sztuk stada podstawowego – owce matki objęte programem ras zachowawczych, 100 szt. to stado remontowe, reszta to młodzież na mięso i tryki rozpłodowe produkowane również na sprzedaż.

Gospodarze od 3 lat postawili na sprzedaż baraniny i jagnięciny w Polsce pod własną marką.

Budują swój rynek odbiorców promując jagnięcinę i poszerzając ofertę o jajka, drób, warzywa i owoce.