województwo: opolskie
powiat: brzeski
gmina: Olszanka
kod i poczta: 49-332 Olszanka
produkcja roślinna: zboża, sadownicze
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: redukcja emisji

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
Krzysztof Wróbel
Główny Specjalista
krzysztof.wrobel@oodr.pl

774 437 104

Data wpisu 26.11.2021

Gospodarstwo Rolne Pana Dariusza Kiesińskiego liczy powierzchnie ponad 15  ha i jest położone w powiecie brzeskim, gmina Olszanka, w miejscowości Janów. Prowadzi produkcję roślinną konwencjonalną i produkcję ekologiczną. Specjalizuje się w produkcji roślinnej  sadowniczej: porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest. Gospodarstwo rolne posiada park maszynowy: kombajn do zbioru porzeczek, 2 ciągniki, opryskiwacze, kosiarki, podcinacze.

Gospodarstwo wprowadziło probiotyczne pożyteczne mikroorganizmy dzięki którym nastąpiła równowaga biologiczna i pojawienie się większej ilości naturalnych wrogów szkodników (biedronka, złotooki, zgłębiec). Celem ograniczenia problemów z patogenami, które mogą pojawić się na krzakach owocowych, wykorzystuje się przede wszystkim właściwy dobór odmian, w tym wykorzystywanie naturalnej odporności odmian. Także stosowanie od wielu lat ProBioEmów pożytecznych mikroorganizmów, obniżono koszty produkcji, wynikające z ograniczenia stosowania chemii rolnej (nawozy i środki ochrony roślin).

Sam gospodarz bierze udział w szkoleniach i konkursach oraz udziela się wielu porad osobom zainteresowanym ochroną gleby, ograniczeniem stosowania chemii rolnej, wprowadzeniem Probiotechnologi. Prowadzi również działalność związaną z rozpowszechnianiem wiedzy na temat zastosowania pożytecznych mikroorganizmów, współpracuje z Politechniką Opolską, Uniwersytetem Wrocławskim, KRUS em, Dolnośląsik Centrum Mikroorganizmów, Stowarzyszeniem Ekosystem Dziedzictwo Natury, ProBiotiks Polska.