województwo: podlaskie
powiat: sejneński
gmina: Puńsk
kod i poczta: 16-515 Puńsk
produkcja roślinna: zboża, inne
produkcja zwierzęca: bydło mleczne
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i konwencjonalne zwierzęta
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

:: Innowacyjne metody renowacji TUZ

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: AGROLIGA
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo Wawrzyńce 64 18-210 Szepietowo
Łukasz Mioduszewski
Główny specjalista ds. użytków zielonych w dziale Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
lmioduszewski@odr-szepietowo.pl

86 275 89 16

Data wpisu 8.06.2022

Powierzchnia użytków rolnych 55 ha w tym 20 ha dzierżawa.

Główne kierunki produkcji rolniczej: Produkcja mleka krowiego, chów bydła opasowego

Produkcja roślinna: Uprawa traw z motylkowymi i kukurydzy pod potrzeby produkcji bydła mlecznego. Struktura zasiewów: 40 ha traw z motylkowymi, 15 ha kukurydzy. Użytki zielone są utrzymywane w wysokiej kulturze rolnej wykonywane w średnio 4 pokosy roczne. Średni plon kukurydzy 560 dt/ha.

Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka krowiego. W 2019 roku gospodarstwo wyprodukowało 477 tys. Litrów mleka rocznie. Utrzymywanych jest około 50 sztuk wysokowydajnych krów mlecznych dojnych  rasy HO. O średniej wydajności 9969 kg/rok, tłuszcz 3,84%, białko 3,45%. Rolnik uzyskuje wysokie wyniki w produkcji mleka. Wydajność krów mlecznych jest wyższa od wydajności w województwie podlaskim i w Polsce.

Najważniejszym budynkiem w gospodarstwie jest nowoczesna wolnostanowiskowa obora dla bydła mlecznego zbudowana w 2006 roku. Obora wyposażona w halę udojową 2×5 rybia ość.  Pozostałe budynki były zbudowane w latach poprzednich.

Za pomocą funduszy UE były zakupione następujące maszyny: ciągnik rolniczy DEUTZFAHR  148KM w 2008 roku, wóz asenizacyjny 12,5 m3, kosiarka dyskowa 3 m w 2009 roku oraz przyczepa do sianokiszonki Pottinger 38 m3 w 2011 roku.

Planowana jest budowa silosu trzykomorowego na kiszonkę z kukurydzy oraz sianokiszonkę za pomocą funduszy PROW 2014-2020.

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo

Jan Radzewicz

e-mail: jradzewicz@odr-szepietowo.pl

tel. 48 504 725 401