województwo: podlaskie
powiat: bielski
gmina: Boćki
kod i poczta: 11-217 Boćki
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, warzywa, zioła, miododajne
gospodarstwa ekologiczne: wyłącznie ekologiczna produkcja roślinna
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: Zakład przetwórczy, :: Sprzedaż bezpośrednia, Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo Wawrzyńce 64 18-210 Szepietowo
Ewelina Szmurło
sp.ds. hodowli i chowu bydła w PODR Szepietowo
eszmurlo@odr-szepietowo.pl

795-590-773

Data wpisu 9.05.2022

Dominujący kierunek produkcji w gospodarstwie

Ekologiczna produkcja mieszana, gł. uprawy zbożowe, zielarskie i roślin oleistych. Dodatkowo uprawa roślin sadowniczych. Ekstensywny chów jałówek hodowlanych.

 

Budynki gospodarskie

– stodoła – powierzchnia 400 m2; stopień wykorzystania 95%

– magazyny i silosy zbożowe: powierzchnia 3×8 ton; stopień wykorzystania 100%, 3×3 ton – 100%

– inne: tłocznia oleju,  powierzchnia 120 m2; stopień wykorzystania 100%

 

Ważniejsze maszyny rolnicze

Ciągnik rolniczy Case JX95 napędzany czystym olejem rzepakowym, moc 195KM, kombajn zbożowy Massey Ferguson, belarka i owijarka do bel samozaładowcza, agregat-chwastownik z siewnikiem do poplonów, tłocznia oleju z osprzętem

 

Opis gospodarstwa

Pan Krzysztof Zembrowski ze wsi Bodaki w gminie Boćki, powiat bielski, prowadzi od 2003 roku ekologiczne gospodarstwo rolne na powierzchni 26 ha. Dominują uprawy roślin zbożowych, zielarskich i oleistych, a także uprawiane są maliny i ciesząca się coraz większym zainteresowaniem – jagoda kamczacka. Stosowanie przemyślanego płodozmianu i innowacyjnych rozwiązań agrotechnicznych pozwala na osiąganie bardzo dobrych wyników produkcyjnych przy małym zachwaszczeniu, co w uprawach ekologicznych stanowi zawsze jeden z głównych problemów. W 2009 r. na jednym ze spotkań w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie dotyczącym odnawialnych źródeł energii, powstał pomysł wprowadzenia do uprawy lnianki siewnej uprawianej na olej. Po konsultacjach z partnerami zagranicznymi oraz Politechniką Białostocką powstał pomysł budowy tłoczni oleju roślinnego wykorzystanego do spalania w traktorach. Ryzyko się opłaciło i w chwili obecnej rolnik produkuje olej z roślin wyprodukowanych w gospodarstwie, którym napędza własny ciągnik. Wprowadzając do gospodarstwa innowacje gospodarz chce, jak sam mówi, przełamać stereotyp rolnika-ekologa zacofanego. Pracę w gospodarstwie Pan Krzysztof łączy z funkcją Sołtysa wsi oraz Prezesa Podlaskiej Spółdzielni Producentów Ekologicznych NATURA – jednej z pierwszych w Polsce organizacji zrzeszających indywidualnych producentów ekologicznych. Pan Krzysztof bardzo chętnie dzieli się ogromem posiadanej wiedzy i promuje ekologiczne metody produkcji, jest laureatem i zwycięzcą wielu konkursów o zasięgu ogólnokrajowym. Wkrótce ma tu powstać zagroda edukacyjna.

 

Tłocznia oleju powstała we współpracy z Politechniką Białostocką wykorzystywana do produkcji czystego oleju roślinnego napędzającego ciągnik rolniczy pracujący w gospodarstwie – możliwość pracy ciągnika bez konieczności zakupu oleju napędowego. Zakup dystrybutora paliwa do gospodarstwa. Utwardzenie ścieżek technologicznych i dróg wewnątrz gospodarstwa, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa i higieny produktów z gospodarstwa.

 

Stosowanie w gospodarstwie innowacyjnego ciągnika napędzanego w 100% czystym olejem roślinnym wyprodukowanym w gospodarstwie przy użyciu tłoczni oleju. Olej pozyskiwany również z własnych upraw lnianki siewnej i lnu oleistego. Innowacyjne podejście w produkcji metodami ekologicznymi poprzez stosowanie nowoczesnego sprzętu do mechanicznej uprawy roli (np. chwastownik z siewnikiem, pielnik mechaniczny) w oparciu o zastosowanie prawidłowego płodozmianu. Udział gospodarstwa w licznych konkursach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Współpraca z instytucjami rolniczymi i naukowo-badawczymi (PODR Szepietowo, Politechnika Białostocka) oraz partnerami zagranicznymi (EuroNatur Niemcy). Działalność edukacyjna dla młodzieży, rolników, a nawet doradców rolniczych. Jedno z pierwszych gospodarstw demonstracyjnych w województwie.

10.08.2022 r.  odbył się pokaz w gospodarstwie : „Tłoczenie oleju na cele spożywcze oraz na cele produkcji biopaliw z nasion roślin oleistych z gospodarstw ekologicznych”, w którym udział wzięło 15 rolników.

 

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo

Wawrzyniec Wichrowski

e-mail: wwichrowski@odr-szepietowo.pl

tel. 48 502 477 962