województwo: lubuskie
powiat: międzyrzecki
gmina: Trzciel
kod i poczta: 66-320 Trzciel
produkcja roślinna: warzywa, sadownicze
produkcja zwierzęca: bydło mięsne
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: Zakład przetwórczy
osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Kalsk 91 66-100 Sulechów
Tomasz Sakowicz
Specjalista Dział Technologii Produkcji Rolniczej
t.sakowicz@lodr.pl

513 979 507,
(68) 385 20 91, wew. 371

Data wpisu 19.11.2023

Gospodarstwo zostało założone w 1994 roku i od samego początku zajmuje się produkcją w systemie ekologicznym. Całe gospodarstwo liczy 42 ha, w tym około 36 ha użytków rolnych. Są to gleby zróżnicowane i znajdują się w klasie bonitacyjnej w przedziale III-VI. W gospodarstwie uprawiane są głównie warzywa, które w większości przerabiane są w gospodarstwie. Gospodarstwo posiada także 5,5 ha sadów jabłoniowych składających się ze starych odmian, które również w większości są przetwarzane w gospodarstwie. Ponadto utrzymywane jest również niewielkie stado bydła mięsnego rasy Hereford. Całość produkcji objęta jest certyfikacją ekologiczną, włącznie z produkowanymi przetworami. Wyprodukowane produkty można nabyć bezpośrednio w gospodarstwie oraz lokalnych sklepach z żywnością ekologiczną.