województwo: dolnośląskie
powiat: zgorzelecki
gmina: Zgorzelec
kod i poczta: 59-900 Osiek Łużycki
produkcja roślinna: zboża, miododajne
produkcja zwierzęca: inne
inne rodzaje aktywności: Inne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Zwycięska 8, 53-0333 Wrocław
Wojciech Karkulowski
Technik doradca Dział Technologii Produkcji Rolniczej
wojciech.karkulowski@dodr.pl

71 339 86 56 wew. 216

Data wpisu 11.02.2022

Historia gospodarstwa.

W 1982 r. Państwo Traczyk osiedlili się w Osieku Łużyckim i założyli gospodarstwo rolne. Zajmowali się hodowlą gęsi na jajka, które były oddawane do wylęgarni. Hodowana była również trzoda chlewna – świnie były oddawane do skupu oraz ubój na własny użytek. Hodowla gęsi zakończyła się i zastąpiła ją hodowla kur niosek, która do dzisiaj jest prowadzona – prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia jajek. Gospodarstwo rozwijało się, właściciele kupowali ziemię oraz maszyny – stan końcowy to 45 ha gruntów rolnych. Na polach uprawiane były zboża pszenica, pszenżyto, owies oraz rzepak.

W 2020 r. gospodarstwo zostało przepisane na Martę i Jarosława Tylutkich.

 

Kierunek produkcji.

Od 2020 r. w gospodarstwie uprawiana jest pszenica, pszenżyto, owies, rzepak oraz miododajne gatunki np. facelia.

W 2016 r. założona została „Pasieka pod dębami” , w pierwszym roku liczyła 5 uli, na chwilę obecną liczy ona 22 rodziny pszczele. Prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia miodów i własnoręcznie wykonanych świec z wosku pszczelego.

Poszerzając wiedzę  właścicielka uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, gdzie pełni funkcję Sekretarza.

Pani Marta współpracuje z miejscową Szkołą Podstawową przyjmując grupy dzieci w różnym wieku, przedstawia im budowę ula, grupy występujące w rodzinie pszczelej, omawia powstawanie miodu oraz innych produktów pszczelich.

 

Przykładowe tematy prezentacji.

Rodzina pszczela – struktura, funkcjonowanie, znaczenie pszczół dla roślin owadopylnych, produkty pszczele ich powstawanie i właściwości.