województwo: podlaskie
powiat: łomżyński
gmina: Nowogród
kod i poczta: 18-414 Nowogród
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, oleiste
produkcja zwierzęca: bydło mleczne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

:: Innowacyjne metody renowacji TUZ

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo Wawrzyńce 64 18-210 Szepietowo
Ewelina Szmurło
sp.ds. hodowli i chowu bydła w PODR Szepietowo
eszmurlo@odr-szepietowo.pl

795-590-773

Data wpisu 11.05.2022

 

Gospodarstwo rodzinne położone w powiecie łomżyńskim, zajmujące się hodowlą bydła i produkcją mleka. Dodatkowo część plonów przeznaczana na sprzedaż (rzepak, zboża, kukurydza). Główny dochód pochodzi ze sprzedaży mleka do OSM Piątnica, poprzez Spółdzielnię Producentów Mleka MLEK-ROL.

65 szt krów mlecznych, całkowita liczba zwierząt 175 szt. Utrzymywanych w większości na rusztach.

Budynki spełniające dobrostan zwierząt.

W roku 2021 83 ha, w tym własne 45 ha, pozostałe dzierżawa

Uprawy: rzepak 17,5 ha; pszenżyto ozime 3 ha; mieszanka gorzowska 8 ha, kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę oraz ziarno 28 ha; lucerna z trawami 7,9 ha, trawy 18,9 ha.

 

Sprzęt do zbioru zielonek, przygotowywania pasz dla zwierząt. Rozsiewacz i opryskiwacz.

Siew roślin usługowy strip-till, gleby uprawiane bezorkowo około 10 lat.

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo

Bogusław Święszkowski

e-mail: bswieszkowski@odr-szepietowo.pl

tel. 48 668 140 666