województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: lipnowski
gmina: Tłuchowo
kod i poczta: 87-605
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste
produkcja zwierzęca: trzoda chlewna
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: uprawa konserwująca

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Rolnictwo precyzyjne

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Minikowo, 89-122 Minikowo
Agnieszka Urbańska
Starszy specjalista ds. zbóż i roślin oleistych i pastewnych
agnieszka.urbanska@kpodr.pl

723 331 084

Data wpisu 30.06.2022

Jarosław i Kinga Tarnicy są rolnikami z Tłuchowa. Prowadzą gospodarstwo rolne (około 100 ha) w sposób konwencjonalny w powiecie lipnowskim. Zajmują się produkcją roślinną: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste i produkcją zwierzęcą (trzoda chlewna). W swoim gospodarstwie prowadzone są liczne demonstracje i pokazy dla rolników na temat zastosowania metod rolnictwa zrównoważonegowęglowego, regeneratywnego. Rolnicy chętnie współpracują z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz okolicznym Kołem Gospodyń Wiejskich w Tłuchowie.

Stanowią wzór do naśladowania w kwestii konserwującej uprawy, uprawy odmian roślin odpornych na suszę i agrofagi, zwiększenia zawartości próchnicy w glebie oraz precyzyjnym rolnictwie. Rolnik przestrzega też zasad produkcji integrowanej, dużą wagę przykłada do kontroli agrofagów. Za cel stawia sobie zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin. Tematem pokazu były również wysiane międzyplony ozime i odpowiedni płodozmian, ze wskazaniem na odmiany tolerancyjne na suszę. Odpowiedni poziom próchnicy w glebie osiągany jest m.in. poprzez stosowanie uprawy bezorkowej

W gospodarstwie Państwa Tarnickich 28.06.2022 odbyło się spotkanie branżowe dotyczące integrowanej ochrony z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów w uprawie rzepaku ozimego. W spotkaniu brało udział 20 osób (rolnicy i doradcy). Spotkanie odbyło się w gospodarstwie demonstracyjnym zajmującym się hodowlą trzody chlewnej oraz uprawą rzepaku, zbóż, buraków oraz roślin motylkowych. Zostały przedstawione pola doświadczalne na których zastosowano środki zawierające efektywne mikroorganizmy pogłównie na rzepaku ozimym. Uczestnicy zauważyli że rośliny potraktowane EM wykazywały się wyższą odpornością na choroby grzybowe, co przyczyniło się do mniejszego zużycia chemicznych środków ochrony roślin. Zostały zaprezentowane także pola pszenicy ozimej, na których rolnik prowadzi doświadczenie polegające na połączeniu ze sobą odmiany ościstej z odmianą nieościstą. W ten sposób roślina oścista pełni funkcję ochronną przed słońcem dla nieościstej w wyniku czego plon zboża jest większy. Po spotkaniu na polu, odbyły się wykłady poświęcone dobrym praktyką i rolą pożytecznych mikroorganizmów w uprawie zbóż i rzepaku oraz Integrowana ochrona w dobie nowych przepisów/strategii dla Europy.

PIERWSZE WYDARZENIE DEMONSTRACYJNE IPMWORKS W 2023 ROKU