województwo: opolskie
powiat: prudnicki
gmina: Biała
kod i poczta: 48-210 Biała
produkcja roślinna: zboża, oleiste
produkcja zwierzęca: bydło mięsne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
Krzysztof Wróbel
Główny Specjalista
krzysztof.wrobel@oodr.pl

774 437 104

Data wpisu 26.11.2021

Gospodarstwo p. Konrada o powierzchni 56,24 ha położone jest w powiecie prudnickim, gmina Biała, miejscowość Radostynia. Specjalizuje się w produkcji roślinnej i zwierzęcej, jednak produkcja ukierunkowana jest głównie na bydło opasowe. Natomiast w produkcji roślinnej występują: kukurydza, pszenica ozima, jęczmień ozimy, rzepak ozimy oraz trwałe użytki zielone.

Gospodarstwo jest typowo rodzinne, rolnik dba o wygląd i bezpieczeństwo gospodarstwa. Skorzystał również ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013  z programu rolnośrodowiskowo- klimatycznego / Pakiet 1.1 – rolnictwo zrównoważone. Uczestniczył w programie w ramach Cross- compliance w roku 2010 r. Gospodarstwo p. Konrada  zostało wytypowane jako gospodarstwo przykładowe do realizacji tego działania. Również w obecnym PROW -ie uczestniczy w programie- Korzystanie z usług rolniczych oraz co roku korzysta ze wsparcia dla producentów rolnych w ramach dopłat obszarowych i dopłat do zakupionego do siewu materiału siewnego.