województwo: podlaskie
powiat: wysokomazowiecki
gmina: Szepietowo
kod i poczta: 18-210 Szepietowo
produkcja roślinna: zboża, strączkowe
produkcja zwierzęca: bydło mleczne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

:: Innowacyjne metody renowacji TUZ

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo Wawrzyńce 64 18-210 Szepietowo
Alina Maciąg
Główny specjalista, Koordynator Sekcji Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa
amaciag@odr-szepietowo.pl

500 296 228,
86 275 89 17

Data wpisu 11.05.2022

 

Gospodarstwo zlokalizowane jest na terenie  gm. Szepietowo pow. wysokomazowiecki . Prowadzone jest wspólnie z żona Dorotą i synem Dawidem .

Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja mleka wysokiej jakości . Stado podstawowe krów liczy 120 szt.  o średniej  wydajności 9500 l

Powierzchnia gospodarstwa  wynosi  90 ha   w tym    43 ha  użytków rolnych  własnych . Struktura zasiewów  dostosowana jest  do kierunku produkcji tj; użytki zielone  , kukurydza na kiszonkę   i zboża paszowe .

Gospodarstwo posiada  oborę  wolnostanowiskową   o pow. 1510 m2    w systemie bezściółkowym  spełniającą  wymogi dobrostanu . Krowy posiadają wydzielone legowiska  wyściełane matą legowiskową   . Korytarze przepędowe i spacerowe  są wykonane  w formie posadzki  rusztowanej  . Zbiorniki na gnojowicą zlokalizowane są pod oborą o pojemności   1600 m3 . Obora wyposażona jest w halę udojową   typu  „bok w bok”  na 16  szt. , zbiornik na mleko o poj. 8000 l z odzyskiem ciepła  , robot podgarniający  i   robot czyszczący  firmy Lely  , dwa czochradła  oborowe   i 4 wentylatory    ze sterowaniem   automatycznym , stacje paszową 2 stanowiskową  i  elektryczny  mikser do gnojowicy  .

Gospodarstwo wyposażone jest  w dodatkowe budynki i budowle służące produkcji rolnej ; cielętnik w systemie płytko-ściółkowym  , silosy na kiszonki 4 komorowy  o poj. 1800 m3  magazyn siana  i pasz o pow. 800  m2.

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo

Paweł Śliwowski

e-mail: psliwowski@odr-szepietowo.pl

tel. 48 608 705 973