województwo: opolskie
powiat: kluczborski
gmina: Kluczbork
kod i poczta: 46-243 Bogacica
produkcja roślinna: zboża
produkcja zwierzęca: bydło mleczne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
Krzysztof Wróbel
Główny Specjalista
krzysztof.wrobel@oodr.pl

774 437 104

Data wpisu 26.11.2021

Gospodarstwo Rolne Pana Krzysztofa liczy powierzchnie 47 ha i jest położone w powiecie kluczborski, gmina Kluczbork, w miejscowości Żabiniec. Specjalizuje się w produkcji roślinnej i zwierzęcej, jednak główna produkcja ukierunkowana jest na hodowlę krów mlecznych. W produkcji roślinnej główne uprawy to: kukurydza, pszenica ozima, jęczmień ozimy oraz trwałe użytki zielone.

Gospodarstwo jest typowo rodzinne, prowadzone już od pokoleń. Pan Krzysztof w przejętym po rodzicach gospodarstwie, stopniowo zwiększał areał, dzierżawiąc i w miarę możliwości dokupując grunty. Produkcję skupił jednak na krowach mlecznych i w tym kierunku się wzorowo rozwija
Dzięki funduszom unijnym  wybudował nową chlewnię i sukcesywnie zwiększał produkcję. Obecnie utrzymuje około 45 sztuk dojnych  krów mlecznych. Na terenie posesji znajdują się magazyny paszowe oraz w pełni wyposażony w nowoczesny sprzęt i ułatwiający prace w gospodarstwie, park maszynowy.