województwo: podlaskie
powiat: bielski
gmina: Brańsk
kod i poczta: 17-120
produkcja roślinna: zboża
produkcja zwierzęca: bydło mleczne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Formy wspólnego gospodarowania

Inne

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: AGROLIGA
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo Wawrzyńce 64 18-210 Szepietowo
Ewelina Szmurło
sp.ds. hodowli i chowu bydła w PODR Szepietowo
eszmurlo@odr-szepietowo.pl

795-590-773

Data wpisu 24.04.2024

Gospodarstwo Rodzinne Pana Krzysztofa Szmurło położone jest w miejscowości Popławy (gm. Brańsk). Specjalizuje się w produkcji mleka najwyższej jakości. Wspólnie z  trzema synami gospodaruje  na 500 hektarach. W gospodarstwie znajduje się nowoczesna obora wolnostanowiskowa, która wyposażona jest m.in. w stację paszową, czochradło automatyczne, system wykrywania rui oraz system zarządzania siarą, a także wanna do kąpieli racic i taksówkę mleczną. Mleko pozyskiwane jest na hali udojowej rybia oś 2×8. W gospodarstwie zamontowano system przygotowujący zwierzęta do doju. Są to automatyczne szczotki myjące i masujące  strzyk (Future Cow). W miejscu pozyskiwania mleka znajduje się zautomatyzowany  system do dezynfekcji kubków udojowych po każdej wydojonej krowie.  Zapewniony jest wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pozyskiwanego surowca. Oprócz wysokiego standardu prowadzonej produkcji zwierzęcej, również produkcja roślinna jest na wysokim poziomie, gdyż oparta jest na precyzyjnych technologiach. W produkcji roślinnej dominują uprawy takie jak: kukurydza na kiszonkę oraz na ziarno, zboża- pszenica ozima, pszenżyto, a także trawy na gruntach ornych i TUZ.

W gospodarstwie utrzymywane jest bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (HF). Pogłowie bydła mlecznego około 600 sztuk, z czego krowy mleczne stanowią 250 szt., 130 sztuk, to młodzież przeznaczona na remont stada, a także cielęta utrzymywane w indywidualnych kojcach, budkach, ok. 50-60 sztuk. Gospodarstwo posiada status gospodarstwa hodowlanego, a większość sztuk w hodowli jest zgenotypowanych.

Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane. Ogromne wrażenie robi park maszynowy, który pełni ważny element infrastruktury gospodarstwa. Przejazdy i place manewrowe są utwardzone. Pasze objętościowe przechowywane są w silosach betonowych. Pasze sypkie w silosach lejowych. Areał jakim dysponuje gospodarstwo stanowi bazę paszową dla zwierząt. Nadwyżka produkcji roślinnej jest sprzedawana. Fenomenem gospodarstwa jest pokoleniowa więź i chęć współpracy braci. Gospodarstwo Państwa Szmurło jest także często wizytowane przez delegacje krajowe i  zagraniczne, które są pod wrażeniem nowoczesnych rozwiązań, wyposażenia i porządku panującego na terenie gospodarstwa. Warto zaznaczyć, że gospodarstwo wielokrotnie był nagradzane w licznych konkursach na szczeblu wojewódzkim, a także krajowym.