województwo: mazowieckie
powiat: przysuski
gmina: Rusinów
kod i poczta: 26-411 Rusinów
produkcja roślinna: zboża, warzywa
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

Rolnictwo precyzyjne

:: Uprawy pod osłonami

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Bożena Krześniak
Główny specjalista
b.krzesniak@cdr.gov.pl

22 729 66 34 do 38,
wew. 249

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
Agnieszka Janiec
Główny specjalista
agnieszka.janiec@modr.mazowsze.pl

663 270 058
lub 48/332 39 73

Data wpisu 10.07.2023

Gospodarstwo Pana Krzysztofa Gałka specjalizuje się w produkcji roślinnej a wiodącym kierunkiem jest uprawa papryki pod osłonami wysokimi.

Uprawy w gospodarstwie zajmują powierzchnię 14,74 ha. Na przeważającej powierzchni gospodarstwa uprawiana jest kukurydza, zboża i ziemniaki. Uprawa papryki zajmuje powierzchnię 3,20 ha. To uprawa pod wysokimi i nowoczesnymi konstrukcjami zblokowanych tuneli foliowych.

Uprawa papryki w gospodarstwie Pana Krzysztofa tak naprawdę trwa cały rok, pomimo tego, iż plony zbierane są zaledwie przez 4 miesiące w roku. Cykl produkcyjny rozpoczyna się już w lutym lub na początku marca wysiewem nasion, po czym sadzonka przepikowywana jest w końcu marca lub na początku kwietnia po to, by w pierwszej dekadzie maja trafić na miejsce stałe czyli pod osłony wysokie. Producent przez ten okres dba o zachowanie odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju roślin, ponieważ papryka jest rośliną bardzo delikatną i wrażliwą.

Jak wiadomo uprawy pod osłonami wymagają nawadniania, dlatego też gospodarstwo posiada zbiornik wodny do którego spływają wody opadowe z całej połaci okryw foliowych. Właściciel w tym celu zaprojektował specjalny systemem rynien oraz rur. Zebrana woda wykorzystywana jest do nawadniania uprawy papryki.

W gospodarstwie znajdują się odpowiednie hale oraz przechowalnie ułatwiające pracę podczas sortowania i pakowania owoców papryki, a także umożliwiające wydłużenie trwałości i zachowanie dobrej jakości owoców. Właściciel gospodarstwa to prekursor innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie upraw pod osłonami.

Pan Krzysztof Gałek dał się poznać również społeczności lokalnej. Przez wiele lat był radnym w gminie, był inicjatorem budowy świetlicy wiejskiej oraz altany.