województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: bartoszycki
gmina: Bisztynek
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, oleiste
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

ul Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
Rodian Pawłowski
Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli trzody chlewnej
rodian.pawlowski@w-modr.pl

695 550 460

Data wpisu 20.01.2022

Pan Krzysztof Kowalewski posiada gospodarstwo rolne w gminie Bisztynek w powiecie bartoszyckim.

Gospodarstwo prowadzi konwencjonalną produkcję roślinną na powierzchni 110 ha.

W gospodarstwie prowadzone są uprawy orkowe i bezorkowe.

Specjalizuje się w uprawach rzepaku, pszenicy ozimej oraz bobiku.