województwo: podlaskie
powiat: moniecki
gmina: Jaświły, powiat moniecki
kod i poczta: 19-124 Jaświły
produkcja roślinna: zboża
produkcja zwierzęca: bydło mleczne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

:: Innowacyjne metody renowacji TUZ

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: AGROLIGA
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo Wawrzyńce 64 18-210 Szepietowo
Ewelina Szmurło
sp.ds. hodowli i chowu bydła w PODR Szepietowo
eszmurlo@odr-szepietowo.pl

795-590-773

Data wpisu 27.07.2022

230 krów dojnych, 180 ha łącznie z gospodarstwem syna (opisuję jako całość).

  1. Od dwóch lat prowadzi się alkalizację ziarna kukurydzy ( ziarno luzem pod dachem wymieszane z chemią?)
  2. Separacja gnojowicy + ściółkowanie nią.
  3. Roboty udojowe – 2?
  4. Robot do pojenia cieląt mlekiem.
  5. Roboty sprzątające

 

1.07.2022 r. odbył się w gospodarstwie pokaz: „Innowacyjny pokaz zbioru roślin rolniczych –  zbiór podsuszonej lucerny. Do przeprowadzonego pokazu zostały wykorzystane maszyny z gospodarstwa. W pokazie uczestniczyło 11 rolników z terenu powiatu monieckiego.

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo

Marek Marciszewski

tel. 502 477 970

e-mail: mmarciszewski@odr-szepietowo.pl