województwo: wielkopolskie
powiat: słupecki
gmina: Ostrowite
kod i poczta: 62-402 Borówiec
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, miododajne, inne
produkcja zwierzęca: bydło mleczne, bydło mięsne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze, Usługi rolnicze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
Michał Głombicki
Specjalista ds. produkcji roślinnej
michal.glombicki@wodr.poznan.pl

61 863 04 27

Data wpisu 15.11.2023

Mariusz Głombicki z żoną Urszulą prowadzi gospodarstwo rolne o kierunku roślinno-zwierzęcym. Gospodarstwo liczy około  150 ha powierzchni i jest położone w miejscowości Borówiec w powiecie słupeckim. W gospodarstwie utrzymuje się głównie bydło mleczne. Różne kierunki produkcji odzwierciedla struktura zasiewów: rzepak ozimy, burak cukrowy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenica ozima, kukurydza, trawa z lucerną. Taka struktura zasiewów pozwala na uzyskiwanie zasobnej, własnej bazy paszowej. W gospodarstwo rolne nastawione jest głównie na rozwój i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w celu zmniejszenia pracy. Chętnie bierze udział w projektach, doświadczeniach oraz prelekcjach.