województwo: podlaskie
powiat: zambrowski
gmina: Zambrów
kod i poczta: 18-300 Zambrów
produkcja roślinna: zboża, inne
produkcja zwierzęca: bydło mleczne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

:: Innowacyjne metody renowacji TUZ

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo Wawrzyńce 64 18-210 Szepietowo
Ewelina Szmurło
sp.ds. hodowli i chowu bydła w PODR Szepietowo
eszmurlo@odr-szepietowo.pl

795-590-773

Data wpisu 8.06.2022

Gospodarstwo Marka Tyszki znajduje się w miejscowości Krajewo Korytki w Gminie Zambrów. Marek Tyszka Gospodaruje na 43,70 ha własnych użytków rolnych i 42,50 ha dzierżawy.

Głównym kierunkiem jest produkcja mleka krowiego  natomiast produkcja roślinna stanowi bazę paszową  dla bydła. Stado podstawowe  liczy 102 krowy dojne o średniej wydajności  8500 l rocznie. Oraz około 80 sztuk młodego bydła. Stado utrzymywane jest w wolnostanowiskowej, płytkiej, ściołowej oborze wyposażonej w zgarniaki hydrauliczne do obornika.

W gospodarstwie dominują grunty orne na których uprawiana jest kukurydza około 30 ha, mieszanki traw z motylkowymi około 32 ha, pszenica ozima 12 ha i jęczmień ozimy około 10 ha.

Gospodarstwo korzysta z działania „Poprawa dobrostanu zwierząt”  wariant 2.2  Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo.

 

09.12.2022 w gospodarstwie demonstracyjnym odbył się pokaz: „Kalibracji opryskiwacza” dla rolników z powiatu zambrowskiego. W pokazie uczestniczyło 10 rolników z Gminy Zambrów i Gminy Kołaki Kościelne. Oprócz kalibracji opryskiwacza zostały omówione tematy BHP przy sporządzaniu cieczy roboczej oraz BHP przy wykonywaniu zabiegów z użyciem chemicznych środków ochrony roślin.                          Ponadto omówiono wykorzystanie systemu GPS  i automatycznego rozłączania sekcji i końcówek w opryskiwaczu celem minimalizowania tzw. „nałażeń” oprysków na uwrociach i polach o nieregularnych kształtach .

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo

Piotr Tyszka

e-mail: ptyszka@odr-szepietowo.pl

tel. 48  781 987 073